Publicaties / Thema's

Nationaal Groeifonds - Deelname hogescholen binnen de Pijler Kennisontwikkeling

LLO Katalysator
Meerdere hogescholen werken samen binnen het Groeifondsproject ‘LLO Katalysator’. Met dit project geven mbo’s, hogescholen en universiteiten een broodnodige impuls aan een leven lang ontwikkelen (LLO), zowel landelijk als in de regio’s. Het doel van de LLO Katalysator is om bedrijfsleven en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Dat doet de LLO Katalysator door inzicht te bieden in de vaardigheden die nodig zijn in de arbeidsmarkt van de toekomst, door de ontwikkeling van het leeraanbod voor professionals te stimuleren en door de leercultuur in organisaties te verbeteren. 

Zie ook: 'Goedkeuring groeifondsaanvraag LLO Katalysator grote stap in Leven Lang Ontwikkelen', VH 14 april 2022

Digitaliseringsimpuls Onderwijs
Een ander mooi voorbeeld is de ‘Digitaliseringsimpuls Onderwijs’. Dit is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Alle publieke mbo-instellingen (59), hbo-instellingen (36) en universiteiten (14) doen mee. De belangrijkste beoogde opbrengsten van de Digitaliseringsimpuls zijn: 

  • Lerenden (16-99 jaar) vinden makkelijker het onderwijs dat past bij hun persoonlijke behoeften, kennis en vaardigheden, binnen de eigen onderwijsinstelling maar ook daarbuiten. 
  • Docenten krijgen meer gelegenheid om hun onderwijs te vernieuwen; 
  • Onderwijsinstellingen spelen sneller en beter in op veranderingen op de arbeidsmarkt. 
  • De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat het docenten ondersteunt bij hun werk en geen drempels opwerpt. 
  • Docenten en lerenden krijgen beter toegang tot digitale leermaterialen; 
  • Lerenden zijn goed toegerust op de arbeidsmarkt dankzij uitstekende digitale vaardigheden. 
  • Door goed gebruik van studiedata is studiebegeleiding beter af te stemmen op lerenden.

Zie ook:  'Programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs kan van start met eerste fase', VH 14 april 2022


Zie ook: Themapagina Nationaal Groeifonds op deze website.


Gerelateerde artikelen