Thema naar overzicht

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Er zijn twee indienrondes geweest. In februari 2023 sluit de derde indienronde. Een vierde indienronde wordt verwacht in 2024.

Deelname hogescholen binnen de Pijler Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Hogescholen zijn actief in verschillende toegekende projecten. Zo werken meerdere hogescholen samen binnen het Groeifondsproject ‘Biotech Booster’. Lees meer 

Deelname hogescholen binnen de Pijler Kennisontwikkeling
Meerdere hogescholen werken samen binnen het Groeifondsproject ‘LLO Katalysator’. Met dit project geven mbo’s, hogescholen en universiteiten een broodnodige impuls aan een leven lang ontwikkelen (LLO), zowel landelijk als in de regio’s. Lees meer

Inzet hogescholen 
Onderscheidend van het onderzoek van hogescholen ten aanzien van andere kennispartners is dat hogescholen in hun praktijkgericht onderzoek veelal werken aan concrete innovatievragen van bedrijven. Deze bijdrage kan worden samengevat in vier deelgebieden. Lees meer

Vragen?
Neem contact op via groeifonds@vh.nl 


Video: Het verschil maken met het Nationaal Groeifonds - SIA-congres 2022
In gesprek met twee ervaringsdeskundigen van hogescholen wordt ingegaan op vragen zoals: hoe werkt een aanvraag? Wat heeft het opgeleverd? En wat maakte daarin het verschil? Sprekers: Femke During (projectleider Nationaal Groeifonds Vereniging Hogescholen), Helianthe Kort (lector Technologie voor Zorginnovaties bij de Hogeschool Utrecht), Teade Punter (lector High Tech Embedded Software bij Fontys Hogescholen), Monique de Knegt, Business developer bij CoE Groen (HAS green academy).


Gerelateerd nieuws

Goedkeuring groeifondsaanvraag LLO Katalysator grote stap in Leven Lang Ontwikkelen

Article

Het kabinet heeft besloten om de Groeifondsaanvraag van de Nationale LLO Katalysator te honoreren. Adnan Tekin, Maurice Limmen en Pieter Duisenberg, voorzitters van respectievelijk de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland, samen de consortiumpartners, zijn verheugd: “Het geeft een enorme boost aan passende leertrajecten voor onze beroepsbevolking en daarmee aan een duurzame kenniseconomie. Daarnaast is het een mooie erkenning voor het mbo, hbo en wo als publieke aanbieders voor leven lang ontwikkelen.”

Lees meer

Biotech Booster blij met grote Groeifondsinvestering in biotechnologie

Article

Groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan met de grote uitdaging rond maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie. Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën - met behulp van ervaren topondernemers, expertise en middelen – uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het voorstel ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Lees meer

Programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs kan van start met eerste fase

Article

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. De is gezamenlijk ingediend door alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland. De onderwijsinstellingen bundelen hiermee hun krachten om een systeemtransformatie in het onderwijs mogelijk te maken, waarmee het onderwijs door digitalisering, op de campus en online, nog beter aan gaat sluiten op de continu en snel veranderende samenleving en opleidingsbehoeften. “De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om mensen met digitale vaardigheden,” stelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen “Dit gaat over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; het is heel belangrijk dat het onderwijs meer kan doen aan het bijbrengen van digitaliseringsvaardigheden.”

Lees meer

Meer informatie