Thema naar overzicht

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal. Er zijn drie indienrondes geweest. Een vierde indienronde wordt verwacht in 2024.

Deelname hogescholen binnen de Pijler Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Hogescholen zijn actief in verschillende toegekende projecten. Zo werken meerdere hogescholen samen binnen het Groeifondsproject ‘Biotech Booster’. Lees meer
 
Deelname hogescholen binnen de Pijler Kennisontwikkeling
Meerdere hogescholen werken samen binnen het Groeifondsproject ‘LLO Katalysator’. Met dit project geven mbo’s, hogescholen en universiteiten een broodnodige impuls aan een leven lang ontwikkelen (LLO), zowel landelijk als in de regio’s. Lees meer
Ook kunnen in totaal vijftien hogescholen en/of Centers of Expertise in de komende jaren een grote ontwikkelsprong doormaken in hun samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen in hun regio door deelname aan het project ‘Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs’. Lees meer

Resultaten derde indienronde
Op vrijdag 30 juni 2023 is uitsluitsel gekomen voor ingediende projecten voor ronde drie van het Nationaal Groeifonds. Verschillende projecten zijn voor hogescholen relevant. Zo is 417 miljoen euro gereserveerd voor het ‘Deltaplan Valorisatie’. Daarmee wil het kabinet de maatschappelijke en economische potentie van het Nederlandse onderzoek beter benutten. Ook heeft het kabinet besloten om de ontwikkelmogelijkheden voor leraren in de komende tien jaar aanmerkelijk te verbeteren en uit te breiden. Hiervoor wordt 160 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds besteed aan het Plan Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren. Daarnaast zijn verschillende andere groeifondsvoorstellen gehonoreerd waar hogescholen bij betrokken zijn, zoals Solar NL, DUTCH, Circular Batteries, en CIIIC (met Regieorgaan SIA). 

Inzet hogescholen 
Onderscheidend van het onderzoek van hogescholen ten aanzien van andere kennispartners is dat hogescholen in hun praktijkgericht onderzoek veelal werken aan concrete innovatievragen van bedrijven. Deze bijdrage kan worden samengevat in vier deelgebieden. Lees meer

Vragen?
Neem contact op via groeifonds@vh.nl 


Video: Het verschil maken met het Nationaal Groeifonds - SIA-congres 2022
In gesprek met twee ervaringsdeskundigen van hogescholen wordt ingegaan op vragen zoals: hoe werkt een aanvraag? Wat heeft het opgeleverd? En wat maakte daarin het verschil? Sprekers: Femke During (projectleider Nationaal Groeifonds Vereniging Hogescholen), Helianthe Kort (lector Technologie voor Zorginnovaties bij de Hogeschool Utrecht), Teade Punter (lector High Tech Embedded Software bij Fontys Hogescholen), Monique de Knegt, Business developer bij CoE Groen (HAS green academy).


Gerelateerd nieuws

Kabinet reserveert miljoenen voor het Deltaplan Valorisatie

Article

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet vanuit het Nationaal Groeifonds 417 miljoen euro reserveert voor het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediende voorstel ‘Deltaplan Valorisatie’. Daarmee wil het kabinet de maatschappelijke en economische potentie van het Nederlandse onderzoek beter benutten.

Lees meer

Nationaal Groeifonds: leraren kunnen blijven doorleren

Article

De ontwikkelmogelijkheden voor leraren worden in de komende tien jaar aanmerkelijk verbeterd en uitgebreid. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit van vandaag om 160 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds hiervoor te besteden. Van dat geld kan in de komende vier jaar 73 miljoen euro worden besteed; de rest van het bedrag is voorwaardelijk toegekend.

Lees meer

Hogescholen maken sprong in publiek-private samenwerking

Article

In totaal vijftien hogescholen en/of Centers of Expertise kunnen in de komende jaren een grote ontwikkelsprong doormaken in hun samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen in hun regio. Dat komt omdat het kabinet 123 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds heeft toegewezen aan vijftien publiek-private samenwerkingsverbanden, waar beroepsonderwijs en bedrijven samenwerken ter versterking van de arbeidsmarkt in hun regio. “Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het toekomstbeeld dat wij als Vereniging Hogescholen in de afgelopen jaren hebben geformuleerd voor het hbo en waarbij de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt centraal staat”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Meer informatie