Actualiteit

Programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs kan van start met eerste fase

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. De is gezamenlijk ingediend door alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland. De onderwijsinstellingen bundelen hiermee hun krachten om een systeemtransformatie in het onderwijs mogelijk te maken, waarmee het onderwijs door digitalisering, op de campus en online, nog beter aan gaat sluiten op de continu en snel veranderende samenleving en opleidingsbehoeften. “De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om mensen met digitale vaardigheden,” stelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen “Dit gaat over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; het is heel belangrijk dat het onderwijs meer kan doen aan het bijbrengen van digitaliseringsvaardigheden.”

Doelstellingen Digitaliseringsimpuls 
In het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs werken onderwijsinstellingen samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten en de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren. Er wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke ICT-infrastructuur en een kennisinfrastructuur voor de sector. In de eerste fase van het programma richten onderwijsinstellingen ieder een eigen Center for Teaching & Learning in. Daar kunnen docenten(teams) van de betreffende onderwijsinstelling terecht voor advies en training over het (her)vormen van hun onderwijs. Het is de ambitie dat in de komende acht jaar alle 113 instellingen zo’n Center hebben ingericht. Daarnaast starten twee landelijke transformatiehubs waar kennis, innovatie- en ontwikkelkracht van onderwijs, onderzoek, en publieke en private partijen worden gebundeld en samen wordt geëxperimenteerd om complexe vraagstukken op te lossen. 

Lerenden kunnen dankzij het programma gemakkelijker inschrijven op onderwijsaanbod van alle instellingen en alle studieresultaten zijn op één plek te vinden. Afspraken met uitgevers en bibliotheken zorgen ervoor dat lerenden al hun leermaterialen op één plek kunnen vinden. Lerenden en docenten kunnen zonder zorgen over privacy of security gebruik maken van digitale voorzieningen waarmee ze kwaliteit van het onderwijs en het leren kunnen verhogen. Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “Digitalisering biedt prachtige nieuwe mogelijkheden voor leren, onderwijs en onderzoek. Zowel op de campus als op afstand: audiovisuele content, mixed reality, tijd- en plaatsonafhankelijk leren en digitale practica, waardoor studenten zich kunnen voorbereiden op laboratoriumproeven. Alleen door het delen van kennis en gezamenlijke investeringen kunnen we die mogelijkheden benutten.” 

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Het is noodzakelijk dat we als mbo, hbo en wo hierin samen optrekken. De arbeidsmarkt verandert continue en met deze groeifondsmiddelen kunnen we ervoor zorgen dat we blijvend goed onderwijs kunnen aanbieden.” 
Het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een initiatief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland in samenwerking met SURF, het NRO en andere partnerorganisaties. Het ministerie van OCW was nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan en ziet toe op de voortgang van het project.

Gerelateerd

Goedkeuring groeifondsaanvraag LLO Katalysator grote stap in Leven Lang Ontwikkelen

Article

Het kabinet heeft besloten om de Groeifondsaanvraag van de Nationale LLO Katalysator te honoreren. Adnan Tekin, Maurice Limmen en Pieter Duisenberg, voorzitters van respectievelijk de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland, samen de consortiumpartners, zijn verheugd: “Het geeft een enorme boost aan passende leertrajecten voor onze beroepsbevolking en daarmee aan een duurzame kenniseconomie. Daarnaast is het een mooie erkenning voor het mbo, hbo en wo als publieke aanbieders voor leven lang ontwikkelen.”

Lees meer

Biotech Booster blij met grote Groeifondsinvestering in biotechnologie

Article

Groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan met de grote uitdaging rond maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie. Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën - met behulp van ervaren topondernemers, expertise en middelen – uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het voorstel ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer