Publicaties / Thema's

Nationaal Groeifonds - Inzet hogescholen

Onderscheidend van het onderzoek van hogescholen ten aanzien van andere kennispartners is dat hogescholen in hun praktijkgericht onderzoek veelal werken aan concrete innovatievragen van bedrijven. Deze bijdrage kan worden samengevat in vier deelgebieden:

  1. Aansluiting mkb; het bestaande netwerk van mkb’ers. Bedrijven zoeken verschillende vormen van kennis, soms meer fundamenteel, soms praktijkgericht (kort cyclisch gericht op directe praktijktoepassing). Onderzoekers van hogescholen worden sneller gevonden door kleinere bedrijven (mkb) met marktvragen waarvoor concreet een oplossing mogelijk is met kennis en onderzoek. Binnen de faciliteiten van de hogescholen is het vaak makkelijker voor een bedrijf om sneller iets te testen of een prototype te ontwikkelen, veelal met hulp van studenten.
  2. Vraagarticulatie. Hogescholen werken in co-creatie waarbij de vraag afkomstig is van de toekomstige gebruiker. Daar is enorm veel ervaring mee o.a. vanuit de RAAK-regeling.
  3. Praktijkgericht onderzoek: Kennisontwikkeling met praktijkpartners. Gericht op praktische toepasbare kennis. Vaak in interactie met de praktijk in living labs, fieldlabs, Centres of Expertise e.d.
  4. Talent- en teamontwikkeling: Hogescholen leiden professionals op. Daar zit ook een kans om dit nog meer met bedrijven te ontwikkelen vanuit de behoefte die gaat ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan stages, learning communities, innovatietraineeships en take-off instrumenten. 

De commissie groeifonds zoekt in de komende rondes naar een meer thematische aanpak (‘challenges’), een betere samenhang met andere programma’s en meer aandacht voor Human Capital. Naast het leveren van inhoudelijke expertise spelen hogescholen een cruciale rol bij het realiseren van de Human Capital Agenda en Valorisatie. 

Meer informatie
Vragen? Neem contact op via groeifonds@vh.nl 


Zie ook: Themapagina Nationaal Groeifonds op deze website.


Gerelateerde artikelen