Publicaties / Thema's

Inspelen op arbeidsmarkt: Leven lang ontwikkelen

Hoe werken hogescholen samen met het bedrijfsleven, als het gaat om het thema Leven Lang Ontwikkelen?

Op regionaal niveau
Veel hogescholen bieden naast voltijdse opleidingen ook deeltijdse varianten aan voor volwassen studenten met een baan. Vaak – maar niet altijd – geldt de eis dat de student al in het relevante werkveld werkzaam is en vindt een deel van de opleiding plaats óp de werkplek, in samenwerking met de werkgever. Ook bestaat een duale variant: daarbij brengen jonge studenten al een groot deel van hun werkweek in de praktijk door. Ze worden deels daar opgeleid, net zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. In beide varianten brengen studenten vraagstukken uit hun bedrijf mee als studiemateriaal.

Op landelijk niveau
Op landelijk niveau vatten hogescholen de eisen (kennis, vaardigheden en competenties)  waaraan alle afgestudeerden van dezelfde opleiding moeten voldoen, samen in het landelijk opleidingsprofiel. Op deze manier borgen de hogescholen hun collectieve verantwoordelijkheid voor een opleiding. In een procedure is vastgelegd dat zij moeten verantwoorden welke bedrijven er zijn geraadpleegd. Soms is op landelijk niveau een overkoepelende adviesraad uit het bedrijfsleven actief of worden de landelijke branches geraadpleegd. Binnen het kader van het opleidingsprofiel passen hogescholen regelmatig hun curriculum aan in overleg met het regionale bedrijfsleven en instellingen. Daarnaast ontwikkelen hogescholen minoren -keuzedelen - om actuele thema’s te bestrijken.


Zie ook: Leven lang ontwikkelen, Vereniging Hogescholen


Gerelateerde artikelen