Thema naar overzicht

Leven Lang Ontwikkelen

Hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid om goed in te spelen op ontwikkelingen op de (inter)nationale arbeidsmarkt, juist ook om de emancipatiefunctie van het hoger beroepsonderwijs te borgen. Waarbij zij rekening houden met de keuzevrijheid van studenten. Leven Lang Ontwikkelen en de daarmee samenhangende flexibilisering zijn hierbij belangrijke instrumenten. Om die reden werken hogescholen aan een doorbraak op Leven Lang Ontwikkelen.

Hogescholen zijn heel actief met het ontwerpen van nieuwe initiatieven op het gebied van LLO. Daarvoor hebben de hogescholen een toolkit ontworpen. De toolkit LLO is bedoeld om hogescholen (en andere onderwijsinstellingen) te ondersteunen bij dit proces. 

Inhoud Toolkit
De toolkit Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bestaat uit een kaartspel en twee boekjes.  Het kaartspel kan worden gespeeld met verschillende teams. In de handleiding, die in het speldoosje zit, staat uitgelegd hoe dit werkt. Deze handleiding staat in het eerste boekje dat in het speldoosje zit. Dat boekje bevat verder verdiepende informatie over de verschillende aspecten die bij het ontwerpen van LLO om de hoek komen kijken en die ook in het kaartspel teruggevonden kunnen worden.

In het tweede boekje staan praktijkvoorbeelden van LLO initiatieven die al ontwikkeld zijn bij verschillende hogescholen. Ze illustreren de diversiteit aan mogelijkheden die er is op het terrein van LLO, voor verschillende doelgroepen en in verschillende vormen. Ter inspiratie en om van te leren.


Gerelateerd nieuws

Geslaagd #HBOdebat 'Professionals voor morgen'

Actualiteit

"Het was een goed debat over de toekomst en de strategische agenda van het hbo vanmiddag. Hoe professionals van morgen op te leiden? En goed om kennis te maken met medebestuurders uit heel Nederland", twitterde Joeri van den Steenhoven, CvB-lid Hogeschool Leiden, na afloop van het '#Hbodebat: Professionals voor morgen' op 2 oktober jl. in Den Haag. Samen met een gemeleerd gezelschap van vijf Tweede Kamer woordvoerders hoger onderwijs, docenten, studenten, adviseurs, hbo-bestuurders en vertegenwoordigers van hbo-partners nam hij deel aan het tweede #hbodebat van dit jaar.

Lees meer

Hogescholen als matchmaker voor Leven Lang Ontwikkelen

Actualiteit

Hogescholen zien de afgelopen jaren weer een stijging in het aantal studenten dat een deeltijdopleiding volgt, in 2018 nam de instroom met 15% toe ten opzichte van 2017. Dat is goed nieuws en het bevestigt het belang van een flexibel onderwijsaanbod van hogescholen. Maar om echt een doorbraak te forceren in Leven Lang Ontwikkelen moet er meer gebeuren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Er moet een debat op gang komen over de bekostiging van Leven Lang Ontwikkelen.

Lees meer

Overheid moet leven lang leren stimuleren en financieren

Actualiteit

Technologische ontwikkelingen vragen continue scholing, alleen komt het nog niet van de grond. Hoe komt dat? De eerste grote oorzaak is dat bij- en omscholing geld kost. Veel mensen hebben dat geld niet. Als we de acute arbeidsmarkttekorten van vandaag en morgen willen oplossen, dan zal de overheid dus fors moeten investeren in een leven lang leren.

Lees meer

Meer informatie