Publicaties / Sectoren

Paradigmashift hgzo

Zorg verplaatst zich van de tweede naar de eerste lijn en gebeurt meer en meer in de wijk. Er is meer marktwerking in de zorg en de druk op de betaalbaarheid van zorg neemt toe. Tegelijkertijd is ‘shared decision making’ tussen patiënt en zorgverlener orde van de dag.  Dat hangt samen met zowel een toenemende mondigheid en kennis bij vele burgers, als het belang van het maken van zorgvuldige afwegingsprocessen in care en cure. De belangrijkste uitdaging binnen care en cure is: hoe met minder middelen en menskracht kwalitatief goede zorg te bieden. Mogelijk kan technologie (eHealth) hierbij een ondersteunende rol vervullen.  Deze ontwikkelingen vragen van het werkveld én de onderwijssector dat er op een nieuwe manier naar zorg en ieders rol daarbij wordt gekeken. Een echte paradigmashift.

Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 'Grow~Motion'
Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH), heeft op 1 augustus 2017 de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 'Grow~Motion' gepubliceerd. Dit nieuwe strategische document beschrijft de gezondheid en zorg ambities voor de komende vier jaar (2018-2021). Zie ook: nieuwsbericht


Gerelateerde artikelen