Publicaties / Sectoren

Inspiratiebrief voor alle HGZO-opleidingen in Nederland

(Tekst: nieuwsbericht 'Inspiratiebrieven voor hoger gezondheidszorg opleidingen gepresenteerd' - 26 juni 2015)

"De thema's van deze inspiratiebrieven, ondernemendheid, technologie en interprofessioneel samenwerken, sluiten goed aan bij de maatschappelijke transitie die nu plaatsvindt. In onze complexe samenleving is interdisciplinaire samenwerking absolute noodzaak en vormt interprofessionaliteit daarvoor de voorwaarde. De professional komt meer en meer centraal te staan, neemt verantwoordelijkheid én legt verantwoording af", aldus Paul Rüpp, CvB-voorzitter Avans Hogeschool en portefeuillehouder zorg in het bestuur van de Vereniging Hogescholen, bij de presentatie van de inspiratiebrieven voor alle opleidingen in het hoger zorgonderwijs op 26 juni jl. in Utrecht. Hij nam het document in ontvangst uit handen van Menno Pistorius, directeur van het Instituut Paramedische Studies van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en voorzitter van het sectoraal advies college hoger gezondheidsonderwijs van de Vereniging Hogescholen.

Discussie en dialoog
"De inspiratiebrieven geven bouwstenen aan en zijn bewust onvoltooid, en daarmee rijk én rijp voor verdere discussie en dialoog. Daarmee moet men volop aan de gang in de opleidingen. Houd daarbij aan twee zaken vast, droom en werkelijkheid. Weet dat het nooit klaar is. Zoals Leopold onder de titel 'O rijkdom van het onvoltooide' dichtte: De mogelijkheden der gedachte, de strikte dwang der werkelijkheid," zo gaf Rüpp zijn gehoor van hbo-opleiders zorg en welzijn als advies in zijn dankwoord mee.

Na de overhandiging vonden er drie pitches plaats over de thema's ondernemendheid, technologie en interprofessioneel samenwerken, en reflecteerde Marieke Schuurmans (lector van het lectoraat Chronisch Zieken van de Hogeschool Utrecht) daarop. Daarna gingen de deelnemers aan deze bijeenkomst in een aantal groepen uiteen om de input en vervolgstappen te bespreken. 


Gerelateerde artikelen