Publicaties / Sectoren

Sectorplan ‘Gezond opleiden’

Sectorplan ‘Gezond opleiden’
Om de gezondheidszorgopleidingen zo aantrekkelijk en arbeidsmarktrelevant mogelijk te houden heeft het sac hgzo een sectorplan tot stand gebracht. Het sac heeft dankbaar gebruik gemaakt van de medewerking die is verleend door de hogescholen en de zorgopleidingen. Ook verschillende brancheorganisaties hebben bijgedragen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, De Nederlandse GGZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
De rode draad in het sectorplan is het zoeken van verbinding. Die verbinding zoeken hogescholen onderling, door kennis te delen en van elkaar te leren. Maar de sector zoekt ook de verbinding met branche- en beroepsorganisaties en met andere belanghebbenden, zoals de overheid. 

Ambities
De hogere gezondheidszorgopleidingen willen in de periode 2021-2025

  • missiegedreven; 
  • duurzaam;
  • cross-sectoraal en;
  • participatief opleiden.

Door missiegedreven op te leiden wil de sector een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waartoe ook de arbeidsmarktknelpunten in de zorg behoren. Met duurzaam opleiden wil de sector ervoor zorgen dat het onderwijs inspeelt op de voortdurend veranderende zorgpraktijk. Cross-sectoraal opleiden heeft te maken met de ambitie om studenten al vroeg in de studieloopbaan te laten samenwerken met studenten uit andere disciplines. Participatief opleiden heeft als doel studenten voor te bereiden op een zorgpraktijk waarin de wensen en behoeften van zorggebruikers centraal staan. 

In het sectorplan zijn er concrete doelstellingen aan de ambities gekoppeld. De sector wil die in de komende jaren realiseren.


Zie ook:  Opleiden en verbinden om tekort aan zorgprofessionals op te lossen - Nieuwbericht 16 maart 2021, VH


Gerelateerde artikelen