Actualiteit

Topsector Life Sciences & Health presenteert nieuwe Kennis- en Innovatieagenda: Grow~Motion 

Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH), heeft op 1 augustus jl. de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 'Grow~Motion' gepubliceerd. Dit nieuwe strategische document beschrijft de gezondheid en zorg ambities voor de komende vier jaar (2018-2021).

Focus
Focus van de in Grow-Motion beschreven strategie is de mondiale maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’. Zo stijgt onze zorgvraag snel door vergrijzing, leefstijl en de toenemende mate van chronisch zieken. Om deze mondiale uitdaging goed te kunnen pareren en economische kansen te benutten is samenwerking tussen burgers, onderzoekers, overheid en ondernemers cruciaal. De topsectoren en de sleuteltechnologieën, zoals ICT, nano- en biotechnologie, bieden een stevig platform voor interdisciplinaire samenwerking, aldus de samenstellers van het rapport.

Publiek-privaat
Nationale strategische publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van hart- en vaatziekten, dementie, regeneratieve geneeskunde en kankeronderzoek ontwikkelen zich momenteel in rap tempo en bouwen zich de komende jaren verder uit. Tevens blijft de coalitie continu op zoek naar nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden die innovatie in gezondheid en zorg een impuls moeten geven. Het netwerk van Health Valley telt ruim 300 partners, waaronder Saxion Hogescholen, Windesheim, Hogeschool Van Hall Larenstein, en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie
Vragen over de  Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021? Neem contact op met Health Valley: (024) 355 87 37 of info@healthvalley.nl

Bron


Zie in dit kader ook: 'Vitaliteit en Gezondheid', het eerste zogeheten 'SPRONG'-programma van Regieorgaan SIA. SPRONG staat voor 'Stimulering van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen'. Dit programma stelt vijf publiek-private consortia van hogescholen in staat om met een stevige onderzoeksinfrastructuur aan te sluiten bij vragen die er in de beroepspraktijk leven, zowel op het gebied van onderzoek als het ontwikkelen van nieuw curriculum. Het SPRONG-programma staat in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 vermeld op bladzijde 19.

Gerelateerd

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

Actualiteit

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen is één van de aangesloten organisaties bij de kenniscoalitie die de Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Lees meer

Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Actualiteit

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Learning Communities kunnen het tij keren, stellen de Topsectoren in het adviesrapport ‘Learning Communities 2018 – 2021’. 

Lees meer

Kunst kijken

Actualiteit

End of Food, Fix the fixation en Welcome to my playground zijn de namen van enkele kunstwerken van studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Zij stellen hun eindejaarsopdrachten tentoon in een oude Elektriciteitsfabriek in Den Haag. Kunsthogescholen in het hele land tonen momenteel eindejaarsopdrachten en eindexamen werken. Zie hieronder waar je terecht kunt voor de tentoonstellingen en uitvoeringen van jong talent.

Lees meer