Persberichten

Hogescholen en universiteiten presenteren gezamenlijke toekomstvisie internationalisering

Het moet voor buitenlandse talentvolle studenten aantrekkelijker worden om in Nederland te komen studeren. Een nationaal beurzenprogramma is daarvoor een belangrijke aanjager. Voor de kwaliteit van het hoger onderwijs, dat steeds internationaler wordt, is het van groot belang dat er meer buitenlandse studenten naar ons land komen. Omgekeerd is het belangrijk dat meer Nederlandse studenten (een deel van) hun studie in het buitenland volgen. Deze boodschap staat in de gezamenlijke ‘Visie Internationaal’ van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) die vandaag aan minister Bussemaker van Onderwijs is overhandigd.

Lees het artikel

105.095 aanmeldingen voor het hbo

Tot en met 1 mei 2014 meldden zich 105.095 studenten aan voor een opleiding bij een hogeschool. Dit is nagenoeg gelijk met de stand op 1 september 2013, toen hadden zich 105.128 studenten aangemeld. Het is dit jaar voor het eerst dat studenten zich vier maanden voor de start van een opleiding in het hoger onderwijs moesten aanmelden, vorig jaar kon dat tot 1 september. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Ik ben heel tevreden dat zoveel studenten zich op tijd hebben aangemeld zodat ze nu samen met de opleidingen een studiekeuzecheck gaan doen. Voor de studenten en het onderwijs is het belangrijk om voldoende tijd te nemen voor het maken van de juiste studiekeuze.”

Lees het artikel

“Studenten, meld je uiterlijk op 1 mei aan voor een hbo-studie!” - Oproep Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen

“Het is van groot belang dat nieuwe hbo-studenten zich uiterlijk op 1 mei inschrijven voor een studie. Alleen dan hebben zij recht op een studiekeuzecheck die helpt bij het bepalen of de gekozen opleiding echt bij je hoort. Ik roep aankomend studenten dan ook dringend op om zich tijdig in te schrijven”. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, doet deze oproep ruim een week voordat de officiële inschrijftermijn in het hoger onderwijs sluit.

Lees het artikel

Stijgend aantal ‘wisselaars’ in hbo toont belang goede studiekeuze

In het studiejaar 2012-2013 zijn een kleine 20.000 eerstejaarsstudenten hbo bachelor-studenten (voltijd) van studie gewisseld. Op een totaal van ruim 87.000 gestarte studenten gaat het om bijna 23% die opnieuw startte met een andere (20,1%) of dezelfde (2,6%) hbo-opleiding. In tien jaar tijd is hiermee het aantal ‘wisselaars’ in het eerste studiejaar gestegen van 16,8% (11.800 studenten) naar 22,7% (bijna 20.000 studenten). In tegenstelling tot het stijgend aantal ‘wisselaars’, daalde in 2012-2013 het percentage ‘uitvallers’ (studenten die het hbo verlaten) onder de eerstejaars licht ten opzichte van een studiejaar eerder: van 16,1% naar 14,7%, wat overigens nog altijd neerkomt op bijna 13.000 ‘uitvallers’.  “Deze getallen laten eens te meer het belang van een gedegen studiekeuze vooraf zien”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Hbo wil meer werk maken van deeltijdonderwijs

“Het hoger beroepsonderwijs (hbo) wil stevig inzetten op experimenten met flexibel deeltijdonderwijs. Maar die experimenten moeten wel binnen het huidige bekostigingssysteem kunnen plaatsvinden. Het koppelen van experimenten aan een systeem van vouchers waarmee studenten deeltijdonderwijs kunnen ‘kopen’ is een slechte zaak. Want daardoor komt het overeind houden van een breed deeltijdaanbod in gevaar.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in een eerste reactie op het vandaag verschenen eindrapport van de commissie Rinnooy Kan over de toekomst van het deeltijdonderwijs. De Graaf is wel te spreken over het feit dat de commissie voorstelt om een aantal belangrijke wettelijke belemmeringen voor flexibel deeltijdonderwijs op te heffen. “Daardoor kan het deeltijdonderwijs veel beter worden afgestemd op de specifieke behoefte van de deeltijdstudent. Wat ons betreft leidt dat uiteindelijk tot structureel meer deeltijdstudenten die hun opleiding afronden met een diploma.”

Lees het artikel

Pabo moet mbo-student kunnen selecteren aan de poort

De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo. Tijd die eigenlijk nodig is voor de kwaliteit van het pabo-onderwijs zelf. In een vandaag verstuurde brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept de Vereniging Hogescholen de politiek op om mbo-studenten bij aanmelding te mogen screenen op voldoende voorkennis.

Lees het artikel

Studenten kiezen massaal voor het hbo

Dit studiejaar (2013-2014) zijn ruim 106.000 studenten voor het eerst begonnen met een bachelor- of masterstudie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Dit is een stijging van bijna 6000 nieuwkomers (5,8%) ten opzichte van het studiejaar 2012-2013. In totaal volgen dit studiejaar ruim 440.000 hbo-studenten een studie aan één van de 37 publiek bekostigde hogescholen in ons land. Dit blijkt uit de definitieve studentenaantallen 2013-2014, die vandaag zijn gepubliceerd door de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel