Actualiteiten

Berichtgeving LSVb geeft onjuist beeld over financiële ondersteuning

Studenten 2452016  1

Het persbericht waarin de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) beweert dat hbo-studenten minder financiële ondersteuning ontvangen en dus flink achtergesteld worden, is onjuist. Hogescholen bieden hun studenten financiële ondersteuning als zij door overmacht vertraging oplopen in hun studie. Dit blijkt uit de jaarverslagen van hogescholen. De LSVb heeft de bedragen uit de jaarverslagen gedeeld door het totaal aantal studenten terwijl gerekend moet worden met het aantal studenten dat in aanmerking komt voor de regeling profileringsfonds. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, betreurt het dat de studenten van de LSVb hun huiswerk niet goed hebben gedaan.

Lees het artikel

Je moet niet alle cijfers geloven!

Elke zichzelf respecterende politieke partij laat het verkiezingsprogramma door het CPB doorrekenen. Kloppen die mooie beloftes wel? Hoe zit het met het financieringstekort, de economische groei, de ontwikkeling van de werkgelegenheid? Maar aan de wortels van dit fenomeen wordt geknaagd. Kloppen die modellen van het CPB wel? Staan die niet te ver van de werkelijkheid af?

Lees het artikel

Studententevredenheid over opleiding hoog en blijft groeien

Hogeschool 49

Voor het zesde opeenvolgende jaar is de tevredenheid van studenten over hun studie in het hoger beroepsonderwijs gestegen. Bijna driekwart van de voltijd-studenten (74,9%) geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de studie op de hogeschool. In de voorgaande jaren lag dat percentage op 66,6% (2012), 67,3% (2013), 69% (2014) en 72,4% (2015). Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 die vandaag is verschenen. Een recordaantal van ruim 42,9% van de voltijd-studenten deed mee aan de enquête.

Lees het artikel

Toegankelijkheid hbo mag niet in het geding komen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het door het ministerie van OCW gepubliceerde onderzoeksrapport van ResearchNed "Monitor Beleidsmaatregelen 2015" en de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede Kamer. De Vereniging Hogescholen deelt de zorg over de afname van het aandeel studenten met laagopgeleide ouders en het mogelijke effect van leenangst op deze specifieke groep.

Lees het artikel

Gesprek over burgerschap en actualiteit vereist leiderschap docent én CvB

2016 03 30 mg 0499

'Het is een kwestie van leiderschap. Zowel van de docent die het gesprek voert met zijn leerlingen, als van het College van Bestuur dat het klimaat schept om dat gesprek mogelijk te laten zijn,' concludeerde Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, aan het slot van het #HBOdiscours op 30 maart jl. over het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke kwesties in de klas, zoals recentelijk de aanslagen op het vliegveld en de metro in Brussel.

Lees het artikel

Après Paris, après Bruxelles

Maandag 21 maart las ik in Trouw over een onderzoek over de zoektocht naar stageplaatsen door mbo-studenten. Een moeizame tocht voor meisjes met hoofddoeken en jongens met allochtone wortels. 'We bellen je later', vertelt een student op zoek naar een stageplek.' Maar ze deden het niet'. Een andere student: ‘De Hollanders in de klas vonden allemaal heel snel een plek. Wij solliciteerden op dezelfde plek..….maar het leek wel alsof zij voorrang hadden.’

Lees het artikel

"Blijf ruimhartig in onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen!"

"Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat." Dat was een van de oproepen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het hogeschooljaar 2015-2016 vanmiddag aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Lees het artikel

Hogescholen herkennen zich in advies Onderwijsraad over versterking kwaliteitscultuur

De Onderwijsraad heeft vandaag het advies "Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap” uitgebracht. Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de raad zich gebogen over de vraag op welke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kan worden. In het advies staat de uitwerking van het concept kwaliteitscultuur centraal.

Lees het artikel

Studenten en docenten Stenden Hogeschool in gesprek met minister Bussemaker

Stenden Hogeschool heeft vandaag minister Bussemaker van OCW ontvangen in het kader van de 'HO-tour', over het hoger onderwijs van de toekomst. Zij sprak er met studenten en docenten over onderwijskwaliteit, internationalisering en regionalisering. Onderdeel van het programma was ook een inspiratiesessie met studenten van de buitenlandse Stenden-vestigingen. De gesprekken in de HO-tour leveren een bijdrage aan de Strategische Agenda hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap, die de minister in de zomer van 2015 zal uitbrengen.

Lees het artikel

Verplaatsing collegetijden bezwaarlijk

"Colleges later laten beginnen om zodoende meer studenten buiten de spits te laten reizen is niet wenselijk. In het kader van de kwaliteit van het onderwijs hebben wij juist de keuze gemaakt om studenten meer naar school te laten komen en meer contacturen aan te bieden. Dat gaat niet samen met een gedeelte van de dag je school dichtgooien, bijvoorbeeld tot 10.30 uur, met als doel om meer studenten buiten de spits te laten reizen."

Lees het artikel