Nieuws

Onderwijs en bedrijfsleven slaan handen ineen voor kansengelijkheid

Onderwijssectoren en bedrijfsleven hebben een initiatief genomen om bij te dragen aan kansengelijkheid voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit schrijft de Vereniging Hogescholen in een gezamenlijke brief met de andere onderwijssectorraden, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Volgens de ondertekenaars is onderwijs bij uitstek een geschikte manier om ongelijkheid tegen te gaan.

Lees het artikel

Je moet niet alle cijfers geloven!

Elke zichzelf respecterende politieke partij laat het verkiezingsprogramma door het CPB doorrekenen. Kloppen die mooie beloftes wel? Hoe zit het met het financieringstekort, de economische groei, de ontwikkeling van de werkgelegenheid? Maar aan de wortels van dit fenomeen wordt geknaagd. Kloppen die modellen van het CPB wel? Staan die niet te ver van de werkelijkheid af?

Lees het artikel

Studententevredenheid over opleiding hoog en blijft groeien

Voor het zesde opeenvolgende jaar is de tevredenheid van studenten over hun studie in het hoger beroepsonderwijs gestegen. Bijna driekwart van de voltijd-studenten (74,9%) geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de studie op de hogeschool. In de voorgaande jaren lag dat percentage op 66,6% (2012), 67,3% (2013), 69% (2014) en 72,4% (2015). Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 die vandaag is verschenen. Een recordaantal van ruim 42,9% van de voltijd-studenten deed mee aan de enquête.

Lees het artikel

Toegankelijkheid hbo mag niet in het geding komen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het door het ministerie van OCW gepubliceerde onderzoeksrapport van ResearchNed "Monitor Beleidsmaatregelen 2015" en de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede Kamer. De Vereniging Hogescholen deelt de zorg over de afname van het aandeel studenten met laagopgeleide ouders en het mogelijke effect van leenangst op deze specifieke groep.

Lees het artikel

Hogescholen herkennen zich in advies Onderwijsraad over versterking kwaliteitscultuur

De Onderwijsraad heeft vandaag het advies "Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap” uitgebracht. Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de raad zich gebogen over de vraag op welke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kan worden. In het advies staat de uitwerking van het concept kwaliteitscultuur centraal.

Lees het artikel

Thom de Graaf: Vakmanschap 3.0 voor hbo-bachelors en -masters

"Als we serieus werk willen maken van het onderzoekend vermogen van studenten – en daarmee dus hun innovatieve vermogen- is praktijkgericht onderzoek niet een soort annex of een bijproduct van het hbo, maar hoort het onderdeel te zijn van de onderwijsvisie, een cruciaal onderdeel," aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, vandaag bij de opening van het  jaarcongres 'Onderzoekend onderwijs' in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch.

Lees het artikel