Actualiteiten

De lector in opmars

“De brief van mevrouw Ineke Oenema bevat wat mij betreft een adequate beschrijving van de huidige situatie”, schrijft staatssecretaris Dekker in zijn reactie op de brief van de lector Early Childhood van Stenden Hogeschool. Ineke Oenema schreef hem een brief over de huidige complexe uitdagingen waarvoor leerkrachten in de kleutergroepen staan. De Vaste Kamercommissie voor OCW in de Tweede Kamer die een afschrift van haar brief ontving, vroeg staatssecretaris Dekker om te reageren op haar brief.

Lees het artikel

Essay: ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’

Essay praktijk gericht onderzoek

“Het hbo heeft de afgelopen vijftien jaar een fantastische prestatie geleverd door vanuit het niets een volwaardige onderzoeksfunctie op te bouwen”, aldus Carola Hageman, plaatsvervangend directeur van de Vereniging Hogescholen en Daan Andriessen, lector methodologie van praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool Utrecht. In hun essay ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’ prijzen Hageman en Andriessen het werk van lectoren als spil tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.

Lees het artikel

KIVI-Chair Architecture in Health gelanceerd

Op donderdag 26 mei heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor het eerst haar naam aan een lectoraat van een hogeschool verbonden. De eervolle KIVI-benoeming ging naar het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Lees het artikel

Lectoren netwerkers pur sang

Rapport rathenau lectoren 2016   vierkant

Het aantal lectoren en onderzoekers verbonden aan een lectoraat in het hbo is de afgelopen jaren flink gegroeid; momenteel zijn ruim 600 lectoren en bijna 4.500 (docent)onderzoekers en promovendi actief. Ook de omvang van de lectoraten is de afgelopen jaren gegroeid; dit laat zien dat hogescholen het praktijkgericht onderzoek breed hebben verankerd in de organisatie. De meeste lectoren zijn werkzaam in de bètatechniek en de sociale studies, daarna volgen economie en onderwijs.

Lees het artikel

Nieuw lectoraat Avans Hogeschool start onderzoek ondermijnende criminaliteit

Criminele organisaties hebben steeds meer invloed op de samenleving, zoals in lokale politieke partijen, de vastgoedwereld, de horeca en in vele andere onderdelen van de samenleving. Op deze wijze ondermijnen ze het democratisch gezag. De opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en het lokaal bestuur zoeken naar een effectieve aanpak van de problematiek. Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) van Avans Hogeschool wil substantieel en constructief bijdragen aan de strijd tegen ondermijning. Daarom start het een nieuw lectoraat dat onderzoek verricht naar ondermijnende criminaliteit.

Lees het artikel

Vereniging van Lectoren publiceert jaarverslag over 2015

Onderzoek 1

De Vereniging van Lectoren heeft vandaag haar jaarverslag over 2015 gepubliceerd. De activiteiten van de Vereniging richten zich op drie doelen: bevorderen van kwaliteitsonderzoek, belangenbehartiging en profilering. Het jaarverslag gaat in op alle activiteiten die op deze drie onderwerpen zijn ondernomen. Het sluit af met de plannen voor 2016 en een verantwoording van de financiën.

Lees het artikel

Onderzoekers en bestuurders hogescholen in gesprek over kennisdelen tussen Europese steden

Stad kennisdelen

Wat is de meerwaarde van Europese kennisontwikkeling voor de stedelijke praktijk? En hoe pak je het dan aan om daarvan mee te profiteren? Dat zijn de vragen die morgen centraal staan tijdens het RURI-event in het Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. RURI staat voor 'Routes to Urban Research and Innovation'. Onderzoekers en bestuurders van hogescholen gaan er mee aan de slag in een aantal workshops, zoals de workshop 'Kansen in Europese programma’s voor Smart Cities - onderzoek door hogescholen en andere organisaties'. Daarin presenteert Technopolis Group de uitkomsten van de verkenning hoe hogescholen zich goed kunnen presenteren in Europese Smart Cities projecten.

Lees het artikel

Hogescholen in een Innovative City - Innovation Expo 2016

Innovation expo

De Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA promoten praktijkgericht onderzoek aan hogescholen op de Innovation Expo 2016, op 14 april te Amsterdam. Tijdens de Innovation Expo presenteren zeven lectoraten van hogescholen hun innovaties. Zo zal Saxion een live demonstratie geven van een interactief beeldscherm, is de drone van NHL hogeschool te zien en kan de wijk-app van de Hogeschool van Amsterdam uitgeprobeerd worden.

Lees het artikel

"Blijf ruimhartig in onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen!"

"Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat." Dat was een van de oproepen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het hogeschooljaar 2015-2016 vanmiddag aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Lees het artikel

Lectoren bundelen krachten

“Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te bevorderen’. Dat is de doelstelling van de nieuwe Vereniging van lectoren die vandaag officieel is opgericht in het bijzijn van minister Bussemaker van Onderwijs. De nieuwe vereniging wil de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek bevorderen door samenwerking van lectoren. Men wil dit doen door onder andere het afstemmen van werkwijzen, protocollen en output indicatoren, het organiseren van themamiddagen, het geven van voorlichting over praktijkgericht onderzoek aan het werkveld en het publiek, en door op te treden als vertegenwoordiger van lectoren richting andere partijen in en rond het hbo.

Lees het artikel