Actualiteiten

Rol lector door Tweede Kamer bekrachtigd

Vanmiddag is bij de stemmingen in de Tweede Kamer de Wet Bescherming Namen en Graden Hoger Onderwijs aangenomen. Het doel van de wet is o.a. het tegengaan van misbruik van de naam ‘Hogeschool’, ‘Universiteit’, ‘University’ en ‘University of applied sciences’. Het CDA heeft een amendement ingediend om de verantwoordelijkheden van de lector in deze wet vast te leggen. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: "We zijn zeer verheugd dat dit amendement is aangenomen omdat hiermee wordt benadrukt dat de activiteiten van lectoren behoren tot de kerntaak van een hogeschool. De inspanningen die hogescholen en de Vereniging van Lectoren de afgelopen 20 jaar hebben verricht om de lector als spil van het praktijkgericht onderzoek te positioneren, worden hiermee bekrachtigd."

Lees het artikel

Campagne HvA wint Europese communicatieprijs

EUPRIO, de organisatie van Europese PR- en communicatieadviseurs van universiteiten en hogescholen, heeft de corporate campagne van de Hogeschool van Amsterdam verkozen tot de beste Europese campagne van het afgelopen studiejaar.

Lees het artikel

Hogescholen presenteren strategische onderzoeksagenda 2016-2020

Op donderdag 25 augustus 2016 heeft directeur-generaal Hans Schutte (OCW) namens minister Jet Bussemaker de strategische onderzoeksagenda hbo 2016- 2020 in ontvangst genomen uit handen van Thom de Graaf (voorzitter Vereniging Hogescholen).Tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag presenteerden de hogescholen gezamenlijk hun ambities op het gebied van praktijkgericht onderzoek voor de komende jaren. Onderzoek met Impact laat zien hoe relevant onderzoek van hogescholen is voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Schutte: “De waarde van praktijkgericht onderzoek is sterk gestegen door toenemende groei en professionalisering. Hogescholen spelen een belangrijke rol in zowel publiek-private als publiek-publieke onderzoekssamenwerking”.

Lees het artikel

De lector in opmars

“De brief van mevrouw Ineke Oenema bevat wat mij betreft een adequate beschrijving van de huidige situatie”, schrijft staatssecretaris Dekker in zijn reactie op de brief van de lector Early Childhood van Stenden Hogeschool. Ineke Oenema schreef hem een brief over de huidige complexe uitdagingen waarvoor leerkrachten in de kleutergroepen staan. De Vaste Kamercommissie voor OCW in de Tweede Kamer die een afschrift van haar brief ontving, vroeg staatssecretaris Dekker om te reageren op haar brief.

Lees het artikel

Essay: ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’

“Het hbo heeft de afgelopen vijftien jaar een fantastische prestatie geleverd door vanuit het niets een volwaardige onderzoeksfunctie op te bouwen”, aldus Carola Hageman, plaatsvervangend directeur van de Vereniging Hogescholen en Daan Andriessen, lector methodologie van praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool Utrecht. In hun essay ‘Praktijkgericht onderzoek in de etalage’ prijzen Hageman en Andriessen het werk van lectoren als spil tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.

Lees het artikel

KIVI-Chair Architecture in Health gelanceerd

Op donderdag 26 mei heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor het eerst haar naam aan een lectoraat van een hogeschool verbonden. De eervolle KIVI-benoeming ging naar het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Lees het artikel

Lectoren netwerkers pur sang

Het aantal lectoren en onderzoekers verbonden aan een lectoraat in het hbo is de afgelopen jaren flink gegroeid; momenteel zijn ruim 600 lectoren en bijna 4.500 (docent)onderzoekers en promovendi actief. Ook de omvang van de lectoraten is de afgelopen jaren gegroeid; dit laat zien dat hogescholen het praktijkgericht onderzoek breed hebben verankerd in de organisatie. De meeste lectoren zijn werkzaam in de bètatechniek en de sociale studies, daarna volgen economie en onderwijs.

Lees het artikel

Nieuw lectoraat Avans Hogeschool start onderzoek ondermijnende criminaliteit

Criminele organisaties hebben steeds meer invloed op de samenleving, zoals in lokale politieke partijen, de vastgoedwereld, de horeca en in vele andere onderdelen van de samenleving. Op deze wijze ondermijnen ze het democratisch gezag. De opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en het lokaal bestuur zoeken naar een effectieve aanpak van de problematiek. Het Expertisecentrum Veiligheid (EV) van Avans Hogeschool wil substantieel en constructief bijdragen aan de strijd tegen ondermijning. Daarom start het een nieuw lectoraat dat onderzoek verricht naar ondermijnende criminaliteit.

Lees het artikel

Vereniging van Lectoren publiceert jaarverslag over 2015

De Vereniging van Lectoren heeft vandaag haar jaarverslag over 2015 gepubliceerd. De activiteiten van de Vereniging richten zich op drie doelen: bevorderen van kwaliteitsonderzoek, belangenbehartiging en profilering. Het jaarverslag gaat in op alle activiteiten die op deze drie onderwerpen zijn ondernomen. Het sluit af met de plannen voor 2016 en een verantwoording van de financiën.

Lees het artikel

Onderzoekers en bestuurders hogescholen in gesprek over kennisdelen tussen Europese steden

Wat is de meerwaarde van Europese kennisontwikkeling voor de stedelijke praktijk? En hoe pak je het dan aan om daarvan mee te profiteren? Dat zijn de vragen die morgen centraal staan tijdens het RURI-event in het Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. RURI staat voor 'Routes to Urban Research and Innovation'. Onderzoekers en bestuurders van hogescholen gaan er mee aan de slag in een aantal workshops, zoals de workshop 'Kansen in Europese programma’s voor Smart Cities - onderzoek door hogescholen en andere organisaties'. Daarin presenteert Technopolis Group de uitkomsten van de verkenning hoe hogescholen zich goed kunnen presenteren in Europese Smart Cities projecten.

Lees het artikel