Actualiteiten

Après Paris, après Bruxelles

Maandag 21 maart las ik in Trouw over een onderzoek over de zoektocht naar stageplaatsen door mbo-studenten. Een moeizame tocht voor meisjes met hoofddoeken en jongens met allochtone wortels. 'We bellen je later', vertelt een student op zoek naar een stageplek.' Maar ze deden het niet'. Een andere student: ‘De Hollanders in de klas vonden allemaal heel snel een plek. Wij solliciteerden op dezelfde plek..….maar het leek wel alsof zij voorrang hadden.’

Lees het artikel

Hanzedocent Loes Damhof verkozen tot hoger onderwijs docent van het jaar

Loesdamhof

Loes Damhof, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, is door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) verkozen tot hoger onderwijs docent van het jaar 2016. Dit werd vandaag bekend gemaakt door Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Loes Damhof is docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design en werd voorgedragen door studenten. Ze wordt onder andere geroemd om haar betrokkenheid, passie en innovatieve lesmethoden.

Lees het artikel

Hogescholen nauw betrekken bij inrichting toekomstbestendig onderwijs

Docent klas

“Het advies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomstbestendigheid van het onderwijs in Nederland biedt een afgewogen balans tussen kennis en praktijk, tussen kwaliteitscontrole en ruimte voor docenten. Autonomie van scholen is noodzakelijk, op alle onderwijsniveaus”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in een eerste reactie op het dit weekend gepubliceerde eindadvies van het Platform 2032.

Lees het artikel

"Blijf ruimhartig in onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen!"

"Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat." Dat was een van de oproepen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het hogeschooljaar 2015-2016 vanmiddag aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Lees het artikel

Hogescholen herkennen zich in advies Onderwijsraad over versterking kwaliteitscultuur

De Onderwijsraad heeft vandaag het advies "Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap” uitgebracht. Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de raad zich gebogen over de vraag op welke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kan worden. In het advies staat de uitwerking van het concept kwaliteitscultuur centraal.

Lees het artikel

Drie hbo-nominaties verkiezing Docent van het Jaar

Drie hbo-docenten zijn genomineerd voor de eerste verkiezing ‘Docent van het Jaar 2015’. Dat heeft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bekend gemaakt. Het ISO is de initiator van deze nieuwe verkiezing. Naast de drie hbo-docenten zijn twee universitaire docenten genomineerd. Minister Bussemaker van Onderwijs zal de winnaar tijdens een bijeenkomt op 17 januari aanstaande in Utrecht bekendmaken.

Lees het artikel

“Docenten worden gek van regelzucht”

Minder regels door toezichthouders én hogescholen zelf waar het kan. Meer horizontale verantwoording waar mogelijk. Zodat student en docent weer centraal staan. Zo vatte Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, het op 12 november jl. gehouden #HBOdiscours 'Bezieling versus bevoogding' samen. Hij trapte stevig af met een aantal constateringen: 'We hebben regeldruk die niet is afgenomen. Docenten worden gek van de regelzucht. En onlangs sprak ik een Kamerlid dat opperde om de Kamer zich de komende vier jaar niet meer met het hoger onderwijs te laten bemoeien. Al trok deze die gedachte weer snel in,' aldus De Graaf.

Lees het artikel

Studenten en docenten Stenden Hogeschool in gesprek met minister Bussemaker

Stenden Hogeschool heeft vandaag minister Bussemaker van OCW ontvangen in het kader van de 'HO-tour', over het hoger onderwijs van de toekomst. Zij sprak er met studenten en docenten over onderwijskwaliteit, internationalisering en regionalisering. Onderdeel van het programma was ook een inspiratiesessie met studenten van de buitenlandse Stenden-vestigingen. De gesprekken in de HO-tour leveren een bijdrage aan de Strategische Agenda hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap, die de minister in de zomer van 2015 zal uitbrengen.

Lees het artikel

Thom de Graaf: Vakmanschap 3.0 voor hbo-bachelors en -masters

"Als we serieus werk willen maken van het onderzoekend vermogen van studenten – en daarmee dus hun innovatieve vermogen- is praktijkgericht onderzoek niet een soort annex of een bijproduct van het hbo, maar hoort het onderdeel te zijn van de onderwijsvisie, een cruciaal onderdeel," aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, vandaag bij de opening van het  jaarcongres 'Onderzoekend onderwijs' in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch.

Lees het artikel