Actualiteiten

FAQ over Turkije en de gevolgen voor het onderwijs

Universiteiten en hogescholen krijgen veel vragen van docenten en studenten over de situatie in Turkije en de gevolgen voor het onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld vragen van uitwisselingsstudenten van het Erasmus+ programma of docenten die op uitwisseling gaan in het nieuwe studiejaar. EP-Nuffic, de VSNU en de Vereniging Hogescholen hebben daarom gezamenlijk een lijst opgesteld van de meest gestelde vragen en antwoorden daarom gegeven. Ondanks dat er nog onduidelijkheden zijn en de situatie ook kan veranderen, hebben we zoveel mogelijk uit officiële bronnen de informatie verzameld.

Lees het artikel

Hbo leraar zegt voldoende voorbereid te zijn voor les in bovenbouw havo/vwo

In het hbo opgeleide eerstegraads leraren kijken tevreden terug op hun masteropleiding. Ze zijn erg tevreden over de vakkennis en de vakdidactiek van hun opleiding. Acht op de tien afgestudeerde hbo’ers voelen zich voldoende voorbereid om les te geven in de bovenbouw van havo/vwo. Dit staat in een vandaag gepubliceerd rapport “Beginnende leraren kijken terug“ van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees het artikel

Gesprek over burgerschap en actualiteit vereist leiderschap docent én CvB

2016 03 30 mg 0499

'Het is een kwestie van leiderschap. Zowel van de docent die het gesprek voert met zijn leerlingen, als van het College van Bestuur dat het klimaat schept om dat gesprek mogelijk te laten zijn,' concludeerde Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, aan het slot van het #HBOdiscours op 30 maart jl. over het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke kwesties in de klas, zoals recentelijk de aanslagen op het vliegveld en de metro in Brussel.

Lees het artikel

Après Paris, après Bruxelles

Maandag 21 maart las ik in Trouw over een onderzoek over de zoektocht naar stageplaatsen door mbo-studenten. Een moeizame tocht voor meisjes met hoofddoeken en jongens met allochtone wortels. 'We bellen je later', vertelt een student op zoek naar een stageplek.' Maar ze deden het niet'. Een andere student: ‘De Hollanders in de klas vonden allemaal heel snel een plek. Wij solliciteerden op dezelfde plek..….maar het leek wel alsof zij voorrang hadden.’

Lees het artikel

Hanzedocent Loes Damhof verkozen tot hoger onderwijs docent van het jaar

Loesdamhof

Loes Damhof, docent aan de Hanzehogeschool Groningen, is door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) verkozen tot hoger onderwijs docent van het jaar 2016. Dit werd vandaag bekend gemaakt door Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Loes Damhof is docent bij de opleiding Communication & Multimedia Design en werd voorgedragen door studenten. Ze wordt onder andere geroemd om haar betrokkenheid, passie en innovatieve lesmethoden.

Lees het artikel

Hogescholen nauw betrekken bij inrichting toekomstbestendig onderwijs

Docent klas

“Het advies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomstbestendigheid van het onderwijs in Nederland biedt een afgewogen balans tussen kennis en praktijk, tussen kwaliteitscontrole en ruimte voor docenten. Autonomie van scholen is noodzakelijk, op alle onderwijsniveaus”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in een eerste reactie op het dit weekend gepubliceerde eindadvies van het Platform 2032.

Lees het artikel

"Blijf ruimhartig in onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen!"

"Het behoort mijns inziens tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het hbo om zo ruimhartig mogelijk vluchtelingen die willen en kunnen studeren te begeleiden. We gaan graag met het UAF en de minister van OCW praten om te kijken wat daarvoor nodig is, ook als het om geld gaat." Dat was een van de oproepen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het hogeschooljaar 2015-2016 vanmiddag aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Lees het artikel

Hogescholen herkennen zich in advies Onderwijsraad over versterking kwaliteitscultuur

De Onderwijsraad heeft vandaag het advies "Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap” uitgebracht. Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de raad zich gebogen over de vraag op welke manier de kwaliteit van het hoger onderwijs op verantwoorde wijze verbeterd en gewaarborgd kan worden. In het advies staat de uitwerking van het concept kwaliteitscultuur centraal.

Lees het artikel