Actualiteiten

Hogescholen willen experimenten flexibel deeltijdonderwijs

Hogescholen willen actief werk gaan maken van flexibel deeltijdonderwijs dat beter aansluit bij werkende volwassenen en volwassen die werkzoekend zijn. Hiervoor wil het hoger beroepsonderwijs zo spoedig mogelijk starten met (het voorbereiden van) experimenten die beter aansluiten bij de wensen van de toekomstige deeltijdstudenten. De flexibiliteit heeft met name betrekking op de instroom, de af te leggen leerweg, het studietempo en de plaats waar de deeltijdopleiding gevolgd kan worden. Deze boodschap zal de Vereniging Hogescholen aanstaande woensdag (14 mei) laten horen tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van het deeltijdonderwijs in Nederland.

Lees het artikel

Hbo wil meer werk maken van deeltijdonderwijs

“Het hoger beroepsonderwijs (hbo) wil stevig inzetten op experimenten met flexibel deeltijdonderwijs. Maar die experimenten moeten wel binnen het huidige bekostigingssysteem kunnen plaatsvinden. Het koppelen van experimenten aan een systeem van vouchers waarmee studenten deeltijdonderwijs kunnen ‘kopen’ is een slechte zaak. Want daardoor komt het overeind houden van een breed deeltijdaanbod in gevaar.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in een eerste reactie op het vandaag verschenen eindrapport van de commissie Rinnooy Kan over de toekomst van het deeltijdonderwijs. De Graaf is wel te spreken over het feit dat de commissie voorstelt om een aantal belangrijke wettelijke belemmeringen voor flexibel deeltijdonderwijs op te heffen. “Daardoor kan het deeltijdonderwijs veel beter worden afgestemd op de specifieke behoefte van de deeltijdstudent. Wat ons betreft leidt dat uiteindelijk tot structureel meer deeltijdstudenten die hun opleiding afronden met een diploma.”

Lees het artikel