Actualiteiten

Vooraankondiging tweedaagse masterclass voor midden-managers – 9 en 10 december

Voor (nieuwe) midden-managers op hogescholen heeft de Vereniging Hogescholen de laatste jaren een tweedaagse masterclass georganiseerd, getiteld ‘De invloed van actuele bestuurlijke thema’s op de rol van hogeschoolmanagers’. Deze bestuurlijke thema’s worden ingeleid door een bestuurder van een hogeschool, waarna de mogelijke consequenties voor het handelen van de midden-managers onder de loep worden genomen. Ook dit najaar wordt er weer een dergelijke masterclass georganiseerd, en wel op 9 en 10 december 2015 op Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Lees het artikel

De hogeschool en de stad - #HBOdiscours op 24 juni

Steeds vaker is de stad het praktische laboratorium voor studenten, docenten en lectoren van hogescholen. Omgekeerd zijn hogescholen in toenemende mate een kenniscentrum voor de stad met zeer uiteenlopende vragen. Gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken dan ook actief samen met hogescholen in onderwijs- en onderzoeksprojecten om de stad sociaal, economisch, fysiek-ruimtelijk en ecologisch te vernieuwen en te versterken. Maar hoe gaat die samenwerking in urbanlabs, stadslabs, livinglabs en kennisateliers? Wat zijn zoal de kennisvragen van steden? Hoe vinden de gemeenten, organisaties en hogeschool elkaar? En hoe kan de verbinding tussen hogeschool en stad worden versterkt? Op 24 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen hierover in Dudok Den Haag een #HBOdiscours waarvoor we u van harte uitnodigen.

Lees het artikel

Conferentie Wmo-werkplaatsen: noteer alvast in uw agenda!

Op 16 oktober 2015 vindt de conferentie Wmo-werkplaatsen “Transformeren doe je met elkaar” plaats in Congres- en Vergadercentrum Domstad. Met inleidingen van Kim Putters, Raf Jansen, Theo Roes en met 14 actieve workshops. Beroepsonderwijs, werkveld en beleidsmakers buigen zich over de nieuwe aanpakken en arrangementen in het sociale domein. Welke innovaties landen succesvol in de regionale praktijk en in het onderwijs? Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar congresbureau@vereniginghogescholen.nl .

Lees het artikel

Inschrijving training leden examencommissies najaar 2015 geopend

De Vereniging Hogescholen organiseert dit najaar voor de achtste keer de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Hilde ter Horst), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder).

Lees het artikel

Voorlichtingsmiddag Promotiebeurs leraren - 19 juni 2015

Op vrijdag 19 juni 2015 organiseert NWO een voorlichtingsmiddag over de Promotiebeurs voor leraren. De bijeenkomst is bedoeld voor leraren die algemene informatie over de promotiebeurs willen hebben. De Promotiebeurs voor leraren biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen hoger onderwijs en scholen te versterken. De beurs is bedoeld voor leraren uit onder meer het hoger beroepsonderwijs. Er zijn geen beperkingen aan het onderwerp van het promotieonderzoek.

Lees het artikel

Twitterverslag jaarcongres Vereniging Hogescholen 23 april 2015

Op donderdag 23 april 2015 vond - voor de elfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. De titel luidde: 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’. In aanloop naar, tijdens en na afloop hebben deelnemers en andere belangstellenden er enthousiast over getwitterd, zoals in dit twitterverslag van het congres is te lezen en zien.

Lees het artikel

hbo@work voor de toekomst en vandaag

Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen 2015 in Zwolle bespraken docenten, studenten, lectoren, bestuurders en stafmedewerkers van hogescholen gisteren hoe opleidingen studenten zo optimaal mogelijk kunnen opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Lees het artikel

'Rendementsdenken lijkt te zijn doorgeschoten'

"De actuele discussie over de toekomst van het hoger onderwijs maakt duidelijk dat het rendementsdenken lijkt te zijn doorgeschoten. Als het gevoel ontstaat dat het hoger onderwijs niet langer van studenten en docenten zelf is, dan gaat er iets mis", aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen in zijn toespsraak op het jaarcongres van de Vereniging, vandaag in Zwolle.

Lees het artikel

Dag van de Technologie - 24 april 2015

Het sectoraal adviescollege kunstonderwijs van de Vereniging Hogescholen organiseert op 24 april aanstaande de 'Dag van de Technologie', een besloten bijeenkomst voor de kunstopleidingen en hun gasten. Kunstenaars, cultuur-theoretici, makers en ontwerpers belichten er de verschillende kanten van technologie, en gaan in op de vraag hoe zij nieuwe betekenissen aan nieuwe technologieën geven. De Dag van de Technologie biedt inspiratie, inzicht en reflectie op het vlak van kunst en technologie.

Lees het artikel

Training leden examencommissies voorjaar 2015: inschrijving vol

De Vereniging Hogescholen organiseert dit jaar voor de zevende keer de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen toetsdeskundigheid, juridische deskundigheidsbevordering en dilemmatraining. De inschrijving is vol en daarmee gesloten.

Lees het artikel