Actualiteiten

hbo@work voor de toekomst en vandaag

Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen 2015 in Zwolle bespraken docenten, studenten, lectoren, bestuurders en stafmedewerkers van hogescholen gisteren hoe opleidingen studenten zo optimaal mogelijk kunnen opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Lees het artikel

‘Onwetendheid en onverschilligheid tegen gaan’

‘Hogescholen hebben de opdracht om onwetendheid en onverschilligheid tegen te gaan. Samen met angst zijn dat, naast religieus en politiek extremisme, de belangrijkste vijanden die deze waardevolle wereld bedreigen. Daarom ook moeten jonge Europeanen worden aangemoedigd om beroepsopleidingen te volgen die hen opleiden tot kritische burgers en trotse professionals. Dat is onze kernopdracht en ook in deze volgorde’,  zo benadrukte voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen in zijn vandaag gehouden nieuwjaarstoespraak. Gastspreker Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, presenteerde aansluitend haar schets van de wereld van morgen, en de daarmee samenhangende onzekerheden en uitdagingen, ook voor het hbo.

Lees het artikel

'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’ - Jaarcongres Vereniging Hogescholen 23 april 2015

Op donderdag 23 april 2015 vond - voor de elfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. De titel luidde: 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’. Dit congres stond geheel in het teken van kennisdeling, kennis en inzicht vergroten, banden aanhalen, bijpraten en netwerk uitbreiden. Het werd in Zwolle georganiseerd, in de Nieuwe Buitensociëteit.

Lees het artikel

Bedrijfsleven en hbo stellen samen advies op over techniekopleidingen

Om met het bedrijfsleven tot een advies te komen over de kaders en inhoud van de hbo-opleidingen Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde en Elektrotechniek, is er op 23-1 jl. een werkveldconferentie georganiseerd door HBO-Engineering (het landelijk platform voor alle hbo-techniekopleidingen met de graad Bachelor of Engineering), Koninklijke Metaalunie en FME-CWM. De 90 deelnemers, waarvan 40 afkomstig uit het bedrijfsleven, bespraken er de landelijke competentieprofielen en de Body of Knowledge (BoKS) van de drie techniekopleidingen. Ron Bormans, bestuurslid van de Vereniging Hogescholen, was een van de gastsprekers. Hij hield een presentatie onder de titel 'De moderne HTS’.

Lees het artikel

Hbo moet zich meer verbinden met de buitenwereld

“Het hbo moet veel meer dan nu een regionaal kenniscentrum worden voor zijn omgeving. Daarvoor moet men zich allereerst verbinden met de buitenwereld. Er moet van één- naar tweerichtingsverkeer worden gegaan om zo onderling kennis uit te wisselen en samen kennis te ontwikkelen”. Dat betoogde prof. dr. Peter van Lieshout, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tijdens de Nieuwsjaarsbijeenkomst van de Vereniging Hogescholen, waarvoor hij als gastspreker was uitgenodigd.

Lees het artikel

"Hbo investeert stevig in kwaliteit"

“Het gaat goed met de hogescholen. Er wordt stevig geïnvesteerd in kwaliteit. Kwaliteit van begeleiding, kwaliteit van hoger opgeleide docenten, kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van examinering”. Aldus voorzitter Thom de Graaf vandaag tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel