Actualiteiten

Jurisprudentiebijeenkomst voor voorzitters en leden van examencommissies – 9 juni 2015

Sinds 2012 verzorgt de Vereniging Hogescholen driedaagse trainingen voor leden en voorzitters van examencommissies. Onderdeel hiervan is het blok juridische deskundigheidsbevordering, met aandacht voor relevante jurisprudentie. De laatste tijd zijn er veel nieuwe uitspraken op dit terrein die van belang zijn voor examencommissies. Om te bevorderen dat leden van examencommissies goed op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken, organiseert de Vereniging Hogescholen op dinsdag 9 juni 2015 een bijeenkomst waar actuele uitspraken, relevant voor examencommissieleden, aan de orde komen. Mr. Philip Coté MBA, auteur van 'Geslaagd!, Handreiking examencommissies', zal deze bijeenkomst verzorgen. De bijeenkomst duurt van 13.30-17.00 uur, onderbroken door een korte pauze, en wordt georganiseerd in Congrescentrum Domstad in Utrecht.

Lees het artikel

Training leden examencommissies voorjaar 2015: inschrijving vol

De Vereniging Hogescholen organiseert dit jaar voor de zevende keer de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen toetsdeskundigheid, juridische deskundigheidsbevordering en dilemmatraining. De inschrijving is vol en daarmee gesloten.

Lees het artikel

Training voor examencommissies: hoe bewaak je je onafhankelijkheid?

Als je een tentamen van je collega afkeurt, kun je dan de volgende dag weer samen lunchen? En hoe spreek je je manager tegen als dat nodig is? De Vereniging Hogescholen organiseert trainingen voor examencommissies die tegen zulke kwesties aanlopen. Het HOP sprak onder meer met Roeland Smits, beleidsadviseur juridische Zaken bij de Vereniging Hogescholen over het belang en de achtergrond van zo’n training die binnenkort voor de zevende keer van start gaat.

Lees het artikel

Studiemiddag ‘Rapporten expertgroepen BKE/SKE en Protocol: praktisch bekeken’ - 19 juni 2014

Op donderdag 19 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen een bijeenkomst over twee rapporten, die zijn verschenen als uitvloeisel van het rapport 'Vreemde ogen dwingen'. Het ene rapport is een voorstel van de expertgroep basis- en seniorkwalificering examinatoren (BKE/SKE), die zich heeft gebogen over de formulering van een programma van eisen voor een module basis- en seniorkwalificatie voor examinatoren in het hoger beroepsonderwijs. Het andere rapport, van de expertgroep Protocol, zet op het in kaart brengen van de mogelijkheden om te komen tot een landelijk protocol voor de beoordeling van eind- of “kern” werkstukken.

Lees het artikel