Actualiteiten

Aandacht voor taalvaardigheid in hoger onderwijs schiet te kort

Er moet meer aandacht komen voor taalvaardigheid in het hoger onderwijs. Die aandacht moet zowel gericht zijn op het wegwerken van tekorten bij startende studenten als op het verhogen van het taalniveau gedurende de opleiding. Dat adviseert de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in het vandaag verschenen advies ‘Vaart met taalvaardigheid. Nederlands in het hoger onderwijs’. Reinhild Vandekerckhove, voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie, en Lieteke van Vucht Tijssen, lid en oud-voorzitter van die Raad en voorzitter van de werkgroep die dit advies heeft voorbereid, boden het rapport vandaag aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs aan. Bussemaker ontving het advies als voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie, waar ook staatssecretaris Sander Dekker, de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz, deel van uitmaken.

Lees het artikel

“Docenten worden gek van regelzucht”

Minder regels door toezichthouders én hogescholen zelf waar het kan. Meer horizontale verantwoording waar mogelijk. Zodat student en docent weer centraal staan. Zo vatte Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, het op 12 november jl. gehouden #HBOdiscours 'Bezieling versus bevoogding' samen. Hij trapte stevig af met een aantal constateringen: 'We hebben regeldruk die niet is afgenomen. Docenten worden gek van de regelzucht. En onlangs sprak ik een Kamerlid dat opperde om de Kamer zich de komende vier jaar niet meer met het hoger onderwijs te laten bemoeien. Al trok deze die gedachte weer snel in,' aldus De Graaf.

Lees het artikel

#HBOdiscours: Bezieling versus bevoogding - 12 november 2014

Hogescholen en universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven alsook over de doelmatige inzet van de bijbehorende gelden, leggen de hogescholen publiekelijk verantwoording af. Dat gebeurt via de openbare jaarverslagen en via externe toezichthouders als de NVAO en Inspectie. Tot zover niets mis. Verantwoording afleggen hoort bij een bestel waar hogescholen de wettelijke vrijheid hebben om het onderwijs zelf in te richten.

Lees het artikel

Data #HBOdiscoursen studiejaar 2014-2015

Er zijn nieuwe data vastgesteld voor de #HBOdiscoursen die zullen plaatsvinden gedurende het studiejaar 2014-2015. Tijdens een #HBOdiscours gaat de Vereniging Hogescholen met studenten, docenten, beleidsmakers, politici en andere betrokkenen uit het onderwijs in debat over (actuele) ontwikkelingen in het hoger onderwijs om zo standpunten uit te wisselen, opinies te verkennen en ideeën te ontwikkelen. Gastheer is Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. De nieuwe data voor de #HBOdiscoursen zijn: woensdag 12 november 2014, woensdag 4 maart 2015, woensdag 24 juni 2015.

Lees het artikel

#HBOdiscours 25 juni: medezeggenschap in het hbo

Medezeggenschap in het hbo is zowel voor medewerkers en studenten als voor hogescholen een belangrijk thema. Medewerkers en studenten willen immers graag meepraten en meebeslissen over zaken die voor hen van belang zijn. Hogescholen hechten veel waarde aan een breed draagvlak voor het voorgestelde (onderwijs)beleid. De Wet op het Hoger Onderwijs geeft de kaders voor medezeggenschap aan. Maar zijn dit wel de goede kaders? Of moeten we toe naar een nieuwe manier om onze medezeggenschap in te richten? Gaan concrete voorstellen – zoals uitbreiding van het informatierecht en het instemmingsrecht – de medezeggenschap helpen?

Lees het artikel

Studiemobiliteit niet alleen voor ‘happy few’ - Verslag #HBOdiscours 24-4-2014

“Studeren, al dan niet tijdelijk, in het buitenland moet voor iedere student die dat wil mogelijk zijn. Het mag niet alleen voor de ‘happy few’, studenten van beter gesitueerde ouders, zijn. Ook studenten met een sociaal zwakkere economische achtergrond moeten naar het buitenland kunnen, zonder hen op enorme kosten te jagen”. Dat zei Toine van de Ven, kandidaat-Europarlementariër voor GroenLinks gisteren tijdens het Hoger Onderwijs EU debat op Fontys Hogescholen in Eindhoven. In dit HBOdiscours, gezamenlijk gereorganiseerd door de Vereniging Hogescholen en Fontys Hogescholen, draaide het om het belang van internationalisering, meer specifiek het belang van studentenmobiliteit. Zes (kandidaat) Europarlementariërs gingen daarover met elkaar in debat: Joost van den Akker (VVD), Gerben-Jan Gerbrandy (D’66), Jeroen Lenaers (CDA), Dick Schaap (SP), Adnan Tekin (PvdA) en Toine van de Ven (GroenLinks).

Lees het artikel

#HBOdiscours: Het Hoger Onderwijs EU debat - 24 april 2014

Ga in debat met Europarlementariërs! Op 24 april a.s. van 13.00 – 14.00 uur bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Moeten hbo studenten verplicht worden om een jaar in het buitenland te studeren? Moet de EU daarvoor één uniforme beurs beschikbaar stellen? Of maakt online onderwijs het overbodig om buiten de grens te studeren en kan het beurzengeld beter worden besteed? De kandidaat-Europarlementariërs Jeroen Lenaers (nr. 2 CDA), Gerben-Jan Gerbrandy (nr. 2 D'66), Joost van den Akker (nr. 7 VVD), AdnanTekin (nr.7 PvdA), Toine van de Ven (nr. 10 GroenLinks) en Dick Schaap (nr.11 SP) gaan hierover in debat.

Lees het artikel