Actualiteiten

“Docenten worden gek van regelzucht”

Minder regels door toezichthouders én hogescholen zelf waar het kan. Meer horizontale verantwoording waar mogelijk. Zodat student en docent weer centraal staan. Zo vatte Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, het op 12 november jl. gehouden #HBOdiscours 'Bezieling versus bevoogding' samen. Hij trapte stevig af met een aantal constateringen: 'We hebben regeldruk die niet is afgenomen. Docenten worden gek van de regelzucht. En onlangs sprak ik een Kamerlid dat opperde om de Kamer zich de komende vier jaar niet meer met het hoger onderwijs te laten bemoeien. Al trok deze die gedachte weer snel in,' aldus De Graaf.

Lees het artikel

#HBOdiscours 25 juni: medezeggenschap in het hbo

Medezeggenschap in het hbo is zowel voor medewerkers en studenten als voor hogescholen een belangrijk thema. Medewerkers en studenten willen immers graag meepraten en meebeslissen over zaken die voor hen van belang zijn. Hogescholen hechten veel waarde aan een breed draagvlak voor het voorgestelde (onderwijs)beleid. De Wet op het Hoger Onderwijs geeft de kaders voor medezeggenschap aan. Maar zijn dit wel de goede kaders? Of moeten we toe naar een nieuwe manier om onze medezeggenschap in te richten? Gaan concrete voorstellen – zoals uitbreiding van het informatierecht en het instemmingsrecht – de medezeggenschap helpen?

Lees het artikel

Studiemobiliteit niet alleen voor ‘happy few’ - Verslag #HBOdiscours 24-4-2014

“Studeren, al dan niet tijdelijk, in het buitenland moet voor iedere student die dat wil mogelijk zijn. Het mag niet alleen voor de ‘happy few’, studenten van beter gesitueerde ouders, zijn. Ook studenten met een sociaal zwakkere economische achtergrond moeten naar het buitenland kunnen, zonder hen op enorme kosten te jagen”. Dat zei Toine van de Ven, kandidaat-Europarlementariër voor GroenLinks gisteren tijdens het Hoger Onderwijs EU debat op Fontys Hogescholen in Eindhoven. In dit HBOdiscours, gezamenlijk gereorganiseerd door de Vereniging Hogescholen en Fontys Hogescholen, draaide het om het belang van internationalisering, meer specifiek het belang van studentenmobiliteit. Zes (kandidaat) Europarlementariërs gingen daarover met elkaar in debat: Joost van den Akker (VVD), Gerben-Jan Gerbrandy (D’66), Jeroen Lenaers (CDA), Dick Schaap (SP), Adnan Tekin (PvdA) en Toine van de Ven (GroenLinks).

Lees het artikel

#HBOdiscours: Het Hoger Onderwijs EU debat - 24 april 2014

Ga in debat met Europarlementariërs! Op 24 april a.s. van 13.00 – 14.00 uur bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Moeten hbo studenten verplicht worden om een jaar in het buitenland te studeren? Moet de EU daarvoor één uniforme beurs beschikbaar stellen? Of maakt online onderwijs het overbodig om buiten de grens te studeren en kan het beurzengeld beter worden besteed? De kandidaat-Europarlementariërs Jeroen Lenaers (nr. 2 CDA), Gerben-Jan Gerbrandy (nr. 2 D'66), Joost van den Akker (nr. 7 VVD), AdnanTekin (nr.7 PvdA), Toine van de Ven (nr. 10 GroenLinks) en Dick Schaap (nr.11 SP) gaan hierover in debat.

Lees het artikel