Actualiteit

Zes workshops over diversiteit en inclusie op VH-congres

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Diversiteit & inclusie in het hbo' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Samen met de presentatoren kunt u tijdens de workshops ingaan op deze onderwerpen: een inclusieve cultuur in opleidingen, kansen voor een inclusieve hogeschool, studenten met een ondersteuningsvraag, taalbewust onderwijs, verkleinen van kansenongelijkheid, en aansluiting van het voorbereidend op het vervolgonderwijs. De volledige toelichting leest u op deze pagina.

Naar een inclusieve cultuur in opleidingen
Tijdens deze workshop maakt u kennis met de werkomgeving inclusieve cultuur. De werkomgeving ondersteunt (leraren)opleidingen in het hbo om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere student en iedere docent zich gewaardeerd voelt als uniek persoon. Door: dr. Anje Ros (Fontys Hogescholen, lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap, Kind en Educatie) en dr. Gert-Jan Veerman (Christelijke Hogeschool Ede, lectoraat Samen Divers, educatie).

Van wicked problems naar kansen voor een inclusieve hogeschool
Veel hogescholen hebben al mooie resultaten geboekt op het vlak van de realisatie van een inclusieve leer- en werkomgeving. Deze resultaten geven concrete aanwijzingen om de speerpunten te vertalen naar een integrale aanpak van inclusie. Zodat een structurele inbedding kan worden bereikt op basis van een heldere visie, beleid, systemen en procedures. Door: drs. Marjolein Moonen MBA en dr. Naomi van Stapele (De Haagse Hogeschool).   

UDL spel, stap voor even in de schoenen van de student met ondersteuningsvraag
Een belangrijke stap voor de realisatie van inclusief onderwijs is het creëren van bewustwording. Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren regelmatig dat docenten zich onvoldoende bewust zijn van de toegankelijkheid van het onderwijs. Om het bewustzijn te vergroten ontwikkelde het Expertisecentrum inclusief onderwijs een spel. Daarin stappen docenten in de schoenen van de student. Door: drs. Hannelore Veltman en drs. Ellen van Veen (CINOP - ECIO) 

Recepten voor taalbewust onderwijs
Het hoger onderwijs beweegt zich richting taalbewust onderwijs: een aanpak die studenten gedurende de hele opleiding en in alle vakken ondersteunt en stimuleert om hun taalvaardigheid te ontwikkelen tot wat nodig is om succesvol te studeren. In deze workshop gaan we na welke verandering er precies gevraagd wordt van docenten en opleidingen en hoe u die verandering kunt bewerkstelligen. Door: Janneke Kelter (De Haagse Hogeschool)

IQ110 - een bijzonder oneerlijk spel (Samen in actie tegen kansenongelijkheid)
Tijdens dit spel wandelt u een uur in de schoenen van een leerling/ student en ervaart u aan den lijve hoe het is om te maken te hebben met kansenongelijkheid. Met uw medespelers bespreekt u uwervaringen en inzichten, en bedenkt u welke betekenis u daaraan kunt geven in uw onderwijspraktijk. Door: dr. André Koffeman (Hogeschool van Amsterdam, faculteit Onderwijs en Opvoeding)

Bon Bini? Een goede start van de (inter) nationale Caribische student
Veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland ervaren minder aansluiting. De oorzaken daarvan zijn te vinden in de hele keten van het voorbereidend onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk tot en met de vervolgopleiding in Nederland. Tijdens deze workshop worden ervaringen gedeeld en praktische voorbeelden en interventies gegeven. Door: Manoemi Dedier (HAN University of Applied Sciences)

Deelname aan het VH-congres is kosteloos maar beperkt. Wilt u zeker zijn van deelname? Meld u dan direct aan.

Gerelateerd

Acht workshops over studentenwelzijn op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Studentenwelzijn' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Tien workshops over onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Article

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: “Voor studenten is een cultural shock door internationaal studeren een essentiële kennisverwerving.” Op de bijeenkomst in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Lees meer