Actualiteit

Minister kondigt wijziging bsa aan

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

De minister wil dat het bindend studie advies (bsa) norm in het eerste jaar op maximaal 30 en in het tweede jaar op maximaal 60 punten komt te liggen. Het aanpassen van het bsa is een van de afspraken uit het coalitieakkoord van dit kabinet. De nieuwe norm moet ingaan per studiejaar ’25-’26.

Grote variëteit
Maurice Limmen: “Het hbo kent een grote variëteit aan instellingen en opleidingen, allemaal met hun eigen identiteit en visie op hun beroepsopleidingen. De minister verbindt het bsa nu weliswaar aan een maximum, maar binnen de speelruimte die de minister biedt, kunnen instellingen zelf hun keuzes blijven maken.”

Hogescholen hebben in de afgelopen jaren al gewerkt aan intensivering van studentenbegeleiding, betere studiekeuzevoorlichting en meer begeleiding tijdens de studie. Die begeleiding wordt verder verbeterd en is er vooral op gericht om de ‘juiste student op de juiste plek’ te krijgen zodat de studie succesvol afgerond kan worden.

Gerelateerd

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Article

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Article

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Lees meer

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

Article

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

Lees meer