Thema naar overzicht

Onderwijsinnovatie versnellen met ICT

Versnellingsplan

De Vereniging Hogescholen, de VSNU en SURF hebben gezamenlijk het 4-jarige Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering.

Kansen voor het hoger onderwijs
Digitalisering biedt grote kansen voor het hoger onderwijs in Nederland. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de internationale positie van het hoger onderwijs versterken. Het versnellingsplan is gebaseerd op 3 gedeelde ambities:

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie

Toelichting en downloads
Ga naar website van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT voor meer informatie over de acht versnellingszones, de aanvoerders van deze zones, de contactpersonen bij de Vereniging Hogescholen, de VSNU en SURF, en achterliggende publicaties als het 'Versnellingsplan voor onderwijsinnovatie met ICT', de 'Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie' en het persbericht 'Digitalisering Nederlands hoger onderwijs moet sneller'.

Nieuwsbrief Versnellingsplan
Blijf op de hoogte van onderwijsinnovatie met ICT

Contactpersoon

Jort Diekerhof Team Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Tien workshops over onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Digitaal werkbezoek minister Van Engelshoven in teken online hoger onderwijs

Article

Minister Van Engelshoven ging op 7 april op digitaal werkbezoek bij het Versnellingsplan, SURF en het CommeniusNettwerk. Zij sprak onder meer met hogescholen. Jessica Zweers van Hanzehogeschool Groningen en lid van het ComeniusNetwerk, en Ronald Spruit van Avans Hogeschool en aanvoerder van de versnellingszone Docentprofessionalisering, vertelden over docenten en hun snelle overgang naar online onderwijs. 

Lees meer

Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Article

Op maandag 15 april ging Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in gesprek met aanvoerders en deelnemers van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT met als doel om input op te halen voor de Strategische Agenda. De focus lag op de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten voor de thema’s flexibilisering en aansluiting op de arbeidsmarkt, gebruik van ICT voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en digitale (open) leermaterialen.

Lees meer