Actualiteit

Tien workshops over onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt op VH-congres

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Onderwijs voor een veranderende arbeidsmarkt' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Samen met de presentatoren kunt u tijdens de workshops ingaan op deze onderwerpen: met onderwijs anticiperen wat er in de maatschappij speelt, samen opleiden in het hbo en het mkb, de 'ideale' student en 'ideale' docent en duurzame studieloopbanen, NLQF en een sterkere positie op de scholingsmarkt voor volwassenen, de overgang van opleiding naar werk voor jongeren met ondersteuningsbehoefte, kansen en knelpunten bij het combineren van banen binnen en buiten het onderwijs, leven lang ontwikkelen en ontwikkelkracht van studenten, de rol van bias bij het vinden van een stageplek of werk, en wat is er nodig om studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaardige professionals? De volledige toelichting leest u op deze pagina.

Transitie Avans hogeschool: vooroplopen betekent jezelf opnieuw uitvinden
Een bekend credo luidt: De beroepen van vandaag zijn niet de beroepen van morgen. Ook het onderwijs. Avans anticipeert op wat speelt in de maatschappij. Maar deze thema's spelen ook elders. Studenten zijn wie ze zijn. Dat is niet het bijzondere. Wat dan wel? Bestuursvoorzitter Philippe Raets neemt je mee in hoe Avans de transitie is ingegaan en die nu doormaakt.

Samen opleiden in het hbo en het mkb
Hoe vinden hogescholen en het mkb elkaar in het samen opleiden? Vanuit de programma's 'Mkb-route in het hbo' en 'Digitale Werkplaatsen' delen de presentatoren delen Annemarie Knottnerus en Daniël Bischoff van Heemskerck (Platform talent voor Technologie) de ervaringen en geven zij u tips hoe vanuit uw onderwijsinstelling het mkb te bereiken.

Duurzame studieloopbanen: denk en doe mee!
Hoe zouden de 'ideale' student en 'ideale' docent eruit zien als het om duurzame studieloopbanen gaat? En wat is ervoor nodig om daar te komen? Met uw presentatoren Tanja Stöver, Eveline Kersten, Dimphy Hooijmaijers en Evelyne Meens (Fontys Hogescholen) gaat u op deze vragen in. Voorafgaand daaraan gaan zij eerst in op duurzame studieloopbanen nou eigenlijk zijn en watervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen binnen het hbo.

Met NLQF een sterkere positie op de scholingsmarkt voor volwassenen
Als niet bekostigde hogeschool biedt Breederode een breed palet van opleidingen aan voor de zorg en welzijn: formeel en niet formeel, maar wel allemaal gekoppeld aan het NLQF. Tijs Pijls (NCP NLQF, Breederode Hogeschool) vertelt in deze workshop hoe Breederode met NLQF mensen voor de zorg opleidt om beter kunnen leren voor nu en later, op basis van kwaliteit, maatwerk en flexibiliteit.

10 adviezen voor een succesvolle overgang van opleiding naar werk voor hbo jongeren met extra ondersteuningsbehoefte
Hbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte hebben vaak moeite om zelfstandig aan het werk te komen. Een manifest geeft 10 adviezen voor een succesvolle overgang van opleiding naar werk voor deze jongeren. Jan Raaijman (KBA Nijmegen), Marit Schreurs (ECIO), Jacqueline Rietveld (NHL Stenden Hogeschool), en Femke van Zoggel (JongPit) lichten in deze workshop de achtergrond, ontwikkeling, inhoud en betekenis van het manifest toe.

Kansen en knelpunten bij het combineren van banen binnen en buiten het onderwijs
Een grotere inzet van mensen buiten het onderwijs die gedeeltelijk als docent binnen het onderwijs gaan werken, biedt interessante kansen op meerdere vlakken. In Brainportregio Eindhoven is een onderzoek gestart naar de ervaringen van en met deze doelgroep. In deze workshop delen Ellen Koop en Sandra Janssen (Fontys Hogescholen) de eerste inzichten uit dat onderzoek, gaan zij in op het verbinden van de lessons learned met lessons learned uit andere regio's en het ontwerpen en implementeren van passende interventies.

Een leven lang ontwikkelen met plezier
Studenten zullen zich hun leven lang zullen blijven ontwikkelen. We wensen hen toe dat ze dat niet (alleen) doen omdat het noodzakelijk is, maar ook omdat ze genieten van leren, groeien en hun talenten ontplooien. Dat vraagt nieuwsgierigheid en zelfkennis: ontwikkelkracht. In deze workshop verkent u met Tineke van Kooten (Aeres) wat een opleider kan doen om de ontwikkelkracht van studenten aan te boren en te versterken, op basis van eigen praktijkonderzoek. 

Iemand moet natuurlijk wel in ons team passen!? : De rol van bias bij het vinden van een stageplek of werk
In Nederland wordt het belang van een inclusieve arbeidsmarkt door alle betrokkenen benadrukt. In de praktijk blijkt echter dat de kansen op een stageplek of werk nog niet voor iedereen gelijk zijn, ook niet voor onze eigen studenten. In deze workshop presenteren Machteld de Jong en Tjitske Lovert (Hogeschool Inholland) de resultaten van ons onderzoek naar de rol van bias bij werkgevers als het gaat om het wervings- en selectieproces waar studenten in het hbo ook mee te maken hebben.

Zeg ja tegen digitalisering    
Door digitalisering verandert de samenleving in rap tempo. Daarmee veranderen ook de verwachtingen en eisen van werkgevers en de maatschappij. Als Versnellingsplan stellen we het werkveld en het onderwijs de vraag: wat is er nodig om studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaardige professionals? Zodat zij toegerust zijn voor nieuwe beroepen en een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van diverse maatschappelijke en economische vraagstukken waar digitalisering een rol speelt. Een workshop door Caroline van de Molen (Versnellingsplan).

Deelname aan het VH-congres is kosteloos maar beperkt. Wilt u zeker zijn van deelname? Meld u dan direct aan.

Gerelateerd

Bor Romers winnaar verkiezing Hbo Held 2024

Article

Bor Romers van HAS green academy is de winnaar van de Hbo Held-verkiezing van 2024. Hij kreeg de meeste stemmen tijdens het VH-congres op 8 april in Den Bosch. Romers ontving de geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld uit handen van juryvoorzitter Rob Verhofstad. “Ik ga zorgen dat ik nog meer jongeren ervaringen kan bieden in de natuur, zodat ze hun ambities kunnen vinden”, aldus Romers.

Lees meer

Vijf workshops over verduurzaming & maatschappelijke opgaven op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Verduurzaming & maatschappelijke opgaven' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Acht workshops over studentenwelzijn op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Studentenwelzijn' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer