Actualiteit

Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Op maandag 15 april ging Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in gesprek met aanvoerders en deelnemers van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT met als doel om input op te halen voor de Strategische Agenda. De focus lag op de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten voor de thema’s flexibilisering en aansluiting op de arbeidsmarkt, gebruik van ICT voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en digitale `(open) leermaterialen.

Flexibilisering biedt kansen voor het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt en voor cross-overs tussen sectoren en tussen initieel en post-initieel onderwijs. Minister van Engelshoven zei daarover: “Flexibilisering kan ook mooie combinaties opleveren van bijvoorbeeld technische en economische opleidingen”.

Er wordt veel aandacht besteed aan docentprofessionalisering om de grote groep docenten die ICT nog beter kunnen inzetten voor de kwaliteit van hun onderwijs verder te helpen. De minister constateerde dat ontwikkelruimte voor docenten vooral zit in het samenwerken in docententeams. Ook is het essentieel om de blik van studenten op het gebruik van ICT in het onderwijs te benutten: bijna alle EdTech startups komen voort uit studenten die vinden dat het beter kan.

Digitale (open) leermaterialen bieden veel mogelijkheden. De meerwaarde van digitaal zit er vooral in dat je je onderwijs er adaptief en interactief mee kunt maken. De gespreksdeelnemers vragen de minister om een stevige landelijke ambitie voor open leermaterialen, net als die voor open science. Inzet op open leermaterialen zal helpen om docenten meer eigenaarschap te geven en om het creatieve deel van het docentschap te versterken.

Voor meer informatie:

Met dank aan de Hogeschool van Amsterdam voor het faciliteren van deze bijeenkomst

 

Gerelateerd

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Convenant financiering digitaal versnellingsplan onderwijs en ICT getekend

Article

Met de ondertekening van dit convenant hebben de voorzitters van de Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF een laatste stap gezet om aan de slag te gaan met het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Met dit convenant zijn de wederzijdse intenties, afspraken en inspanningsverplichtingen geregeld tussen de VH, VSNU en SURF in relatie tot de financiering van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT.

Lees meer