Actualiteit

Anka Mulder, CvB-voorzitter Saxion: Digitale ruggengraat instellingen versterken

Digitaal werkbezoek minister Van Engelshoven in teken online hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven ging op 7 april op digitaal werkbezoek bij het Versnellingsplan, SURF en het CommeniusNettwerk. Zij sprak onder meer met hogescholen. Jessica Zweers van Hanzehogeschool Groningen en lid van het ComeniusNetwerk, en Ronald Spruit van Avans Hogeschool en aanvoerder van de versnellingszone Docentprofessionalisering, vertelden over docenten en hun snelle overgang naar online onderwijs. 

Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Saxion en lid van de stuurgroep van het Versnellingsplan, complimenteerde de minister voor haar investering in het Versnellingsplan: "Met het Versnellingsplan hebben we een mooie basis gelegd voor de ultraversnelling die de digitalisering doormaakt. Daar ben ik trots op. Ik vraag de minister daarom het Versnellingsplan de ruimte te geven middelen naar bevinden van prioriteiten in te zetten. We moeten instellingen hun digitale ruggengraat laten versterken.”

Naar het verslag van dit werkbezoek