Thema naar overzicht

Professional Doctorate

Hogescholen starten in 2023 met een pilot voor een eigen doctoraatstraject: de Professional Doctorate. Daarmee introduceert het hbo een nieuw leertraject waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.

Belangrijke en noodzakelijke toevoeging
Hogescholen zien een doctoraatstraject in het hbo als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging binnen het hoger onderwijsstelsel. De professional doctorate (PD) maakt een doorlopende leerlijn van associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en helpt te voorzien in de toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken. Het PD-programma wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van de professional doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt. Bovendien draagt het PD-programma bij aan de verbreding en verdieping van het onderzoek in het hbo. Met de direct toepasbare handelingskennis uit dat onderzoek draagt het hbo bij aan een meer duurzame, inclusieve, rechtvaardige, gezonde en veilige samenleving.

Meerwaarde voor werkveld
De meerwaarde voor het werkveld van de PD is dat het voorziet in de behoefte aan beroepsgerichte professionals die veel kennis en kunde met zich meebrengen, met name op het vlak van praktijkgerichte en wetenschappelijke onderbouwde innovatie. In de complexe vraagstukken in de beroepspraktijk kunnen deze professionals met hun praktijkgerichte know how kennis- en ontwerpvragen oppakken en zo bijdragen aan duurzame innovatie.

Zeven domeinen
In 2023 starten de hogescholen met een eerste cohort van kandidaten in zeven domeinen: Kunst + Creatief,  Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Techniek & Digitalisering, Leisure, Tourism & Hospitality, Energie en Duurzaamheid, Onderwijs: Leren & Professionaliseren. Er wordt gestart in een pilot, want net als iedere vernieuwing zal het inpassen en opzetten van een nieuw soort leertraject geleidelijk moeten gebeuren, met ruimte om te leren en te verbeteren. Zie ook: contactgegevens voor vragen en meer informatie over de PD binnen één van de zeven domeinen.

PD-kandidaten
De PD-kandidaten zijn in het bezit van een master, hebben ruime praktijkervaring opgedaan en zijn werkzaam in een relevante werkomgeving in de beroepspraktijk, het onderzoek of het onderwijs. 

Lees hier voor meer informatie over:

  1. Waarom een Professional Doctorate?
  2. Wat houdt de pilot Professional Doctorate in?
  3. Voor wie en hoe?

Contactpersoon

Frank van der Zwan Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Onderwijsminister geeft startsein voor pilots Professional Doctorate

Article

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en VH-voorzitter Maurice Limmen hebben vandaag op het congres van de Vereniging Hogescholen de zeven domeinen gepresenteerd waar de eerste pilots van het Professional Doctorate (PD) gaan starten. Het gaat om de domeinen Energie & duurzaamheid; Gezondheid & welzijn; Leisure, Tourism & Hospitality; Maritiem; Kunst + Creatief; Onderwijs; en Techniek & digitalisering. Daarmee gaat het hbo concreet aan de slag met een nieuwe beroepsopleiding waarmee het de grenzen van het beroepsonderwijs wil verleggen. “Het professional doctorate is een investering in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het vergroot de impact van praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan de verdere professionalisering van het hele hbo,” zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.

Lees meer

Hogescholen introduceren Professional Doctorate

Article

Hogescholen starten in 2022 met een eigen doctoraatstraject: het Professional Doctorate. Daarmee introduceert het hbo een nieuwe beroepsopleiding waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe vraagstukken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. Dit staat in een plan dat de Vereniging Hogescholen vandaag overhandigt aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het professional doctorate is een investering in de aansluiting van het hoger beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het vergroot de impact van praktijkgericht onderzoek en draagt bij aan de verdere professionalisering van hbo-docenten.”

Lees meer

Meer informatie