Thema naar overzicht

Professional Doctorate

Hogescholen starten in 2023 met een pilot voor een eigen doctoraatstraject: de Professional Doctorate. Daarmee introduceert het hbo een nieuw leertraject waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.

Belangrijke en noodzakelijke toevoeging
Hogescholen zien een doctoraatstraject in het hbo als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging binnen het hoger onderwijsstelsel. De professional doctorate (PD) maakt een doorlopende leerlijn van associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en helpt te voorzien in de toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken. Het PD-programma wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van de professional doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt. Bovendien draagt het PD-programma bij aan de verbreding en verdieping van het onderzoek in het hbo. Met de direct toepasbare handelingskennis uit dat onderzoek draagt het hbo bij aan een meer duurzame, inclusieve, rechtvaardige, gezonde en veilige samenleving.

Meerwaarde voor werkveld
De meerwaarde voor het werkveld van de PD is dat het voorziet in de behoefte aan beroepsgerichte professionals die veel kennis en kunde met zich meebrengen, met name op het vlak van praktijkgerichte en wetenschappelijke onderbouwde innovatie. In de complexe vraagstukken in de beroepspraktijk kunnen deze professionals met hun praktijkgerichte know how kennis- en ontwerpvragen oppakken en zo bijdragen aan duurzame innovatie.

PD-kandidaten
De PD-kandidaten zijn in het bezit van een master, hebben ruime praktijkervaring opgedaan en zijn werkzaam in een relevante werkomgeving in de beroepspraktijk, het onderzoek of het onderwijs. 

Zeven domeinen
In 2023 starten de hogescholen met een eerste cohort van kandidaten in zeven domeinen: Kunst + Creatief,  Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Techniek & Digitalisering, Leisure, Tourism & Hospitality, Energie en Duurzaamheid, Onderwijs: Leren & Professionaliseren. Er wordt gestart in een pilot, want net als iedere vernieuwing zal het inpassen en opzetten van een nieuw soort leertraject geleidelijk moeten gebeuren, met ruimte om te leren en te verbeteren. Zie ook: contactgegevens voor vragen en meer informatie over de PD binnen één van de zeven domeinen.

Meer informatie:

  1. Waarom een Professional Doctorate?
  2. Wat houdt de pilot Professional Doctorate in?
  3. Voor wie en hoe?

Bekijk ook: Maak kennis met de Professional Doctorate (korte animatievideo).


Contactpersoon

Frank van der Zwan Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Kennismaking bestuur Vereniging Hogescholen met minister Bruins

Article

Op 16 juli maakte het bestuur van de Vereniging Hogescholen kennis met minister Bruins van OCW. Naast de officiële kennismaking stond ook het beleid voor de komende jaren op de agenda. Daarover overhandigde voorzitter Maurice Limmen een brief aan minister Bruins. Maurice Limmen over het gesprek: “Het was een prettige kennismaking, het is merkbaar dat minister Bruins het hbo goed kent. Wij staan open voor een constructieve samenwerking”.

Lees meer

Officiële start pilot Professional Doctorate: impact PD staat centraal

Article

Vandaag vond de Startconferentie Professional Doctorate plaats op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeerden de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, samen met demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, de officiële start van de pilot Professional Doctorate. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen: “Het van start gaan van de pilot Professional Doctorate is heel goed nieuws. Het professionele doctoraat moet het mogelijk maken om ook in het hbo tot het hoogste onderwijsniveau door te groeien. Dat is belangrijk voor positionering van het bredere beroepsonderwijs in Nederland. Op deze wijze dragen we bij aan gelijke kansen voor hbo-studenten en geven we een impuls aan ons onderwijs en de beroepspraktijk”.

Lees meer

Nieuwe beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Article

Regieorgaan SIA heeft zeven financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze honoreringen kunnen nu ook in de domeinen Maritiem, Gezondheid & Welzijn, en Leisure, Tourism & Hospitality kandidaten aan de slag met hun onderzoek naar complexe problemen in de praktijk. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken.

Lees meer

Meer informatie