Profiel

Frank van der Zwan

Frank is kwartiermaker professional doctorate en senior beleidsadviseur praktijkgericht onderzoek.

Netwerken

Secretaris Bestuurscommissie Onderzoek (BCOZ)
De Vereniging Hogescholen kent diverse bestuurscommissies die het bestuur ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en een platform bieden voor kennisdeling. Frank ondersteunt de bestuurscommissie onderzoek. Onderwerpen die worden besproken variëren van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek tot open science en van het ontwikkelen van de professional doctorate tot integratie van hogescholen in het Nederlandse kennisecosysteem.

Dossiers

Professional doctorate
Hogescholen starten in 2023 met een eigen doctoraatstraject: de professional doctorate. Daarmee introduceert het hbo een nieuwe beroepsopleiding waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe vraagstukken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. 

Hogescholen zien een doctoraatstraject in het hbo als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging binnen het hoger onderwijsstelsel. De professional doctorate (PD) maakt een doorlopende leerlijn van bachelor via master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk, en wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van het professional doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt. 

De PD is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD maar heeft een ander karakter. Een promotietraject bij een universiteit leidt op tot een professionele onderzoeker, terwijl de professional doctorate in het hbo opleidt tot een onderzoekende professional. Het hbo leidt tenslotte professionals op voor de arbeidsmarkt.

De pilot met de PD start in zeven domeinen. Het gaat om de domeinen Energie & duurzaamheid; Gezondheid & welzijn; Leisure, Tourism & Hospitality; Maritiem; Kunst + Creatief; Onderwijs; en Techniek & digitalisering. De eerste kandidaten starten in 2023 en hier zullen de komende jaren nog drie cohorten aan toegevoegd worden. Tegelijkertijd start het proces van wettelijke verankering voor dit nieuwe doctoraatstraject in het hbo.

Wetenschappelijke integriteit
Op 18 september 2018 heeft de VH de gedragscode wetenschappelijke integriteit ondertekend. Hiermee onderschrijven hogescholen de principes van wetenschappelijke integriteit, de normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten voor de instellingen.

De VH is sinds een paar jaar aangesloten bij het NRIN – Netherlands Research Integrity Network. Het NRIN heeft als doel samenwerking, uitwisseling en wederzijds leren tussen de actoren op het gebied van wetenschappelijke integriteit te faciliteren. Door een diversiteit aan open en besloten bijeenkomsten te organiseren en informatie te delen op de website en in nieuwsbrieven.

De VH is ook aangesloten bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijk Integriteit (LOWI). Het LOWI beoordeelt of de klachtenprocedure bij de commissie wetenschappelijke integriteit (CWI) van de instelling zorgvuldig is verlopen, of er normen van wetenschappelijke integriteit zijn geschonden en, zo ja, hoe de normschending vervolgens gekwalificeerd zou moeten worden.

Gerelateerde websites