Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

M Architectuur

Deze master kent geen landelijk opleidingsprofiel. De regeling nadere eisen van de Wet op de Architectentitel vormt hier het gezamenlijke referentiepunt.

Contactpersoon

Dhr. K. Jacobs


Hogescholen