Profiel

Arnaud Stadermann

Arnaud is senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en coördinator arbeidsvoorwaarden. Hij is ook secretaris van het cao-overleg en van de bestuurscommissie Mens & Organisatie

Met het team van arbeidsvoorwaardenadviseurs (team AVW) signaleert hij ontwikkelingen die raken aan het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in het hbo. Hij vertaalt deze waar mogelijk in toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenbeleid dat ondersteunend is aan het werk in het hoger beroepsonderwijs.

De beleidsontwikkeling krijgt vorm in afstemming met bestuurders binnen de vereniging en in nauwe samenwerking met directeuren P&O, juristen en andere inhoudsdeskundigen van hogescholen. Team AVW onderhoudt daartoe contacten met uiteenlopende netwerken binnen het hbo en werkt intensief aan de relatie met vakorganisaties aan de tafel van de cao hbo.

Ook buiten het hbo volgen zij de ontwikkelingen en geven zij deze mede vorm door deelname aan externe netwerken van HR-professionals, afstemming met werkgeverskoepels in de andere onderwijssectoren en met landelijke werkgeversorganisaties als ZPO, AWVN en VNO-NCW.