Thema naar overzicht

Goed werkgeverschap

Hogescholen zijn al geruime tijd bezig de omslag te maken van traditionele onderwijsinstellingen naar brede kennisinstituten. Die verandering leidt tot een grotere verscheidenheid in onderwijs- en onderzoekstaken. Voor medewerkers ontstaan hierdoor nieuwe rollen en nieuwe loopbaanperspectieven. Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat medewerkers de gelegenheid krijgen hun professionaliteit te versterken. Met afspraken over professionalisering en duurzame inzetbaarheid draagt de cao daaraan bij.

Goed werkgeverschap is van groot belang in de relatie tussen de individuele medewerker en zijn leidinggevende.  Vertrouwen, openheid en partnerschap zijn tekenen van een volwassen arbeidsrelatie: de medewerker krijgt ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor werk en ontwikkeling; de leidinggevende heeft oog voor zowel de belangen van de medewerker als die van de organisatie. In een volwassen arbeidsrelatie weten medewerkers wat ze willen en durven ze zich daarover uit te spreken naar de leidinggevende. De werkgever biedt de professional faciliteiten, maar vraagt in ruil daarvoor wel verantwoording van de wijze waarop de faciliteiten hebben bijgedragen aan versterking van de eigen professionaliteit.

Toekomst
Hogescholen staan de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen in hun relatie tot de samenleving. Dat vraagt om ‘responsieve’ organisaties en om nieuwe vormen van samenwerking: verticaal leiderschap en verticale verantwoording moeten plaats maken voor horizontaal leiderschap en horizontale verantwoording, waarbij een team van professionals zelf verantwoordelijk is en zelf verantwoording aflegt. Het is de ambitie om leidinggevenden via kaderstellende afspraken in staat te stellen zo goed mogelijk invulling te geven aan volwassen arbeidsrelaties – en daarmee aan goed werkgeverschap.

Contactpersoon

Arnaud Stadermann Team Mens & Organisatie

Gerelateerd nieuws

Tevredenheid medewerkers in het hbo stijgt opnieuw

Article

Een ruime meerderheid (80%) van de medewerkers in het hoger beroepsonderwijs is tevreden of zeer tevreden over hun werk. De afgelopen twee jaren is dit percentage verder gestegen (+2%). De hogescholen scoren hiermee 9 procentpunten beter dan het landelijk gemiddelde, waar 71% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden is.

Lees meer

Vragen stellen om studenten met autisme te helpen

Article

"Als je muziek speelt kan je de harten van mensen veel gemakkelijker stelen dan dat als je met hen probeert te communiceren. Muziek heeft bovendien een aantal wetmatigheden. Vanaf dat moment was het voor mij duidelijk dat ik wilde weten hoe dat werkt", zegt Gerard van Wolferen, docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, op 9 april jl. in het programma Jacobine op zondag van de KRO-NCRV over autisme. Hij is sinds juni 2016 autisme-ambassadeur bij zijn hogeschool en heeft een aantal jaren geleden de diagnose autisme gekregen. Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Lees meer

Diversiteit tot elke prijs?

Article

In januari j.l. kondigde minister Jet Bussemaker aan dat ze vijf miljoen ging vrijmaken om 100 extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen op universiteiten. En dat was hard nodig volgens velen. 'Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg', zegt Bussemaker. Met de nieuwe maatregel krijgt elke faculteit in Nederland er komend jaar gemiddeld één vrouwelijke hoogleraar bij. Nu zijn er op 4.500 hoogleraren 750 vrouwen.’ De academische wereld juichte dit en masse toe. Alleen in de wandelgangen durft een enkeling lichte kritiek te uiten. Vrouwen zouden zelf kiezen voor parttime baantjes ook als ze geen kinderen hebben of al uit de kinderen zijn.

Lees meer