Publicaties / Sectoren

Agro & Food: trends

De agrofood sector ondergaat momenteel een enorme verandering zo constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’). Vier trends zijn daarbij bepalend:

  • De verregaande industrialisering, intensivering en schaalvergroting van de sector.
  • De sterke internationalisering (van grondstof tot eindproduct).
  • Een toenemend belang van ‘niet agrarische spelers, zoals producten van zaden, de verwerkende en levensmiddelen industrie en supermarkten.
  • Een sterke verandering in het consumptiepatroon van consumenten. 

In het onderwijs en het onderzoek van de sector Agro en Food worden aan deze veranderingen aandacht besteed.


Gerelateerde artikelen