Publicaties / Sectoren

Agro & Food: vier hogescholen

Vier hogescholen, verspreid over een achttal locaties door het hele land, verzorgen het hoger beroepsonderwijs voor de sector Agro & Food, voorheen het hoger agrarisch onderwijs:  Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en Van Hall Larenstein. Agro & Food is met bijna 10.000 studenten de kleinste hbo-sector maar groeit gestaag. 

De sector biedt 'groen onderwijs' in de breedste zin van het woord. Naast de traditionele opleidingen in de tuin- en akkerbouw kunnen studenten tegenwoordig ook opleidingen volgen als Food Design and Innovation, Biotechnologie, Geo Media and Design of Land- en watermanagement.

Het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs in deze sector hebben een gemeenschappelijk bakermat: de Rijkslandbouwschool in Wageningen, gesticht in 1876. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd de school omgedoopt tot Landbouwhogeschool, en in 1986 tot Landbouwuniversiteit. In diezelfde jaren twintig ontstonden in Groningen en Deventer de eerste middelbare landbouwscholen, die later navolging kregen in andere steden. Omdat de agarische sector steeds meer behoefte kreeg aan hoger opgeleide werknemers werden deze scholen in 1958 omgedoopt tot agrarische hogescholen.


Gerelateerde artikelen