Publicaties / Sectoren

Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

De Nederlandse groene sector behoort tot de wereldtop. Om deze positie vast te kunnen houden is een blijvende investering in groene kennis en innovatie nodig. Het groene onderwijs (vmbo, mbo, hbo en Wageningen Universiteit) heeft daarom met het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven een strategisch akkoord gesloten. De kwaliteit en inhoud van de opleidingen moet beter gaan aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven. Daarnaast moet volgens het akkoord het aantal afgestudeerden uit het groene onderwijs groeien. De vier groene hogescholen hebben in 2025 een krachtig profiel en een sterke relatie in hun regio hebben.

Om alle ambities uit het akkoord waar te kunnen maken is een jaarlijkse investering van € 40 tot € 45 miljoen in het groene onderwijs nodig. Afgesproken is dat in de opstartfase (de eerste twee jaar) door de drie partners ieder € 2 miljoen wordt bijgedragen aan een werkbudget. De overige investeringen moeten tijdens die opstartfase binnen worden gehaald.  


Gerelateerde artikelen