Publicaties / Sectoren

Agro & Food: sectorplan

In het nieuw sectorplan HAO werken de vier hogescholen gezamenlijk aan vier hoofthema’s: 

1.    Cross-overs
Om de sector agro, voedsel en leefomgeving toekomstgericht te ontwikkelen, zijn verbindingen met niet-groene expertisegebieden en sectoren (inkomende cross-overs) onmisbaar. Andersom stimuleert onze groene expertise de ontwikkeling van niet-groene sectoren en maatschappelijke thema’s (uitgaande cross-overs). Door kennis te bundelen zijn we veel voortvarender in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De groene hogescholen willen samenwerkingsverbanden – inkomende en uitgaande cross-overs – expliciet organiseren.

2.    Praktijkgericht onderzoek
Het Centre of Expertise Groen 2.0 vormt de kennisinfrastructuur voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van agro, voedsel en leefomgeving en levert antwoorden op maatschappelijke uitdagingen, onderzoeksvragen van het werkveld en beleidsopgaven van de Rijksoverheid.

3.    Opleidingsportfolio
Een analyse van het onderwijsportfolio ontwikkelen gericht op ‘overlap’ en witte vlekken. Ook moet de analyse helderheid creëren over de onderlinge verhoudingen; concurrentie versus afstemmen.

4.    Binnen Groenpact 2e fase wordt gewerkt aan:

  • Arbeidsmarkt
  • Internationalisering
  • Kennisuitwisseling
  • Digitalisering & Technologisering

In de structurele overleggen met het SAC, de voorzitter en bestuurders wordt er aandacht besteed aan de voortgang, actuele ontwikkelingen en delen we kennis met elkaar.

Naast de sectorale verbinding werken we ook samen in onze Centres of expertise waar werkveld, onderzoek en groen onderwijs samen werken aan een duurzame wereld. 


Gerelateerde artikelen