Publicaties / Sectoren

Rapport Voortrekkers in Verandering Zorg en opleidingen - partners in innovatie

In het voorjaar  van 2013 verscheen het rapport van de Commissie Westerlaken. Dit rapport, Voortrekkers in Verandering, bevat aanbevelingen ten aanzien van vier thema's: een robuust curriculum, de borging met- en in de praktijk, praktijkgericht onderzoek, en focus en differentiatie.

Na het verschijnen van het rapport is de sector zelf aan de slag gegaan met de aanbevelingen. Landelijke opleidingsoverleggen en het sac zijn in verschillende gremia samen gekomen om te bezien hoe zij de aanbevelingen in hun dagelijkse praktijk tot uiting kunnen laten komen. Een goed voorbeeld daarvan is het Bachelor Nursing 2020 project. Het doel van dit project is een toekomstbestendig opleidingsprofiel Bachelor Nursing te ontwikkelen met stakeholders. Planning is om per 2020 de eerste verpleegkundigen af te laten studeren volgens het nieuwe opleidingsprofiel.


Gerelateerde artikelen