Publicaties / Bijeenkomsten

Workshops jaarcongres 2020 - Tracks: Mens en organisatie, Masterclasses

Dit is het overzicht van de workshops behorend bij de tracks 'Mens en organisatie', 'Masterclasses'.


 

Organisatie Avans Hogeschool, Surfnet
Presentatoren Marian Kat-de Jong (Project- en programmamanager), Ronald Spruit (Aanvoerder Versnellingsteam Docentprofessionalisering - Onderwijsadviseur - Coördinator ICTO Coaches - Trainer BDB Plus)

Versnellingsplan: Docentprofessionalisering

De doelstelling van de zone Docentprofessionalisering is dat in 2023, alle opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland docenten in de gelegenheid stellen om ICT in het onderwijs in te zetten, zodanig dat het leidt tot een versnelling van onderwijsinnovatie en daarmee een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In deze sessie pitcht de zone de thema’s waarmee ze naar deze doelstelling toewerken en in gesprek gaan met deelnemers. Voor de thema’s Sector-brede verankering en Flexibilisering zal om input en feedback worden opgehaald.

Organisatie Hogeschool Leiden
Presentatoren  Ronald Ulrich

Succesvol innoveren van onderwijs door samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek

Veel onderwijsinnovaties lopen vast in de uitvoering. Dit komt vaak doordat onvoldoende of te laat in het proces rekening wordt gehouden met de consequenties van de onderwijsinnovatie voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijslogistiek. Samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek is dan ook een belangrijke succesvoorwaarde voor effectieve onderwijsinnovaties. Deze samenwerking is echter niet vanzelfsprekend en wordt vaak belemmerd door spanningen en wederzijds onbegrip tussen het onderwijs en de ondersteuning. 

Organisaties Hogeschool Windesheim, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Inholland, Avans, NHL Stenden, Artez
Presentatoren Remco Coppoolse (senior onderzoeker Lectoraat Normatieve Professionalisering & Kenniscentrum Leren en Innoveren), Renate Bakker-Schraa (teamleider dienst Onderwijs- & Onderzoekskwaliteit), Ellen Kloet (hoofddocent Lerarenopleidingen AVO), Josca Snoei (consultant Teaching & Learning Network HU)

Samen leren van innoveren

Hogescholen hebben oog voor de toekomst en zijn bezig met innovatieprocessen. Hoe werken innovatieprocessen op een hogeschool?  Vier hogescholen hebben met elkaar de leergang Innoveren in het hoger onderwijs opgericht. Een jaar later zijn er zeven hogescholen actief binnen de leergang. Meer dan veertig innovatieleiders hebben van elkaars contexten geproefd, resultaten gezien, verschillende culturen gevoeld en uiteindelijk de praktijken met elkaar vergeleken. We zagen verschillen in aansturing, beleving en uitwerking. In deze parallelsessie nemen we jou mee op ontdekkingstocht langs modellen en praktijken, waarbij we kijken of de praktijk van jouw hogeschool ook past. We staan ook stil bij de toekomst van dit traject. Voor ons smaakt de samenwerking naar meer, maar hoe dan? En wie doet mee?

Masterclass Hogeschool Rotterdam / Kenniscentrum Zorginnovatie
Anneloes van Staa (Lector Transities in Zorg)

Hoe overleef ik … onderzoek doen op een hogeschool?

Hoe overleef je bestuurders, managers, dienstkloppers en bureaucratische traagheid? Winnaar van de Deltapremie en oudgediende lector van het eerste uur Anneloes van Staa neemt jullie mee in de denkwereld van de lastige lector en verhaalt over de kleine revolutie van twintig jaar onderzoek in het hbo.

In deze interactieve werksessie gaan we aan de slag met hardnekkige obstakels die onderzoekers en lectoren tegenkomen als ze ambitieuze praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s uitvoeren op hogescholen. Aan de hand van concrete casussen denken we na over creatieve oplossingen, waarbij we verantwoorde rebellie kunnen koppelen aan een oplossingsgerichte strategie.

 

Masterclass Dirk Megens (MeneerMegens.nl | Leraar van het Jaar mbo | Docent Economie & (Verpleegkundig) Rekenen | YouTuber)

Dirk Megens is Leraar van het Jaar en succesvol YouTuber. Hij vertelt over het doorlopen en afronden van 2 Hbo-opleidingen in 5 jaar. Allereerst Commerciële Economie en vervolgens de KOP-opleiding Economie waarbij je in 1 jaar, duaal, je 2e graad bevoegdheid haalt. Hierbij zoomt hij in op zijn manier van lesgeven (didactiek), ontwikkelingen in het (mbo)-onderwijs, het ontstaan van zijn succesvolle YouTube-kanaal (2 miljoen kijkers!) en het verwerven van de titel Leraar van het Jaar. Uiteindelijk combineert hij nu lesgeven met het runnen van zijn eigen uitgeverij: de MeneerMegens-Academy.

 

Masterclass Tommie Niessen (Spreker | Verpleegkundige | Auteur van: Tommie in de zorg | Social media | Geeft lezingen, workshops en Trainingen)
Waarom is het belangrijk om positief te zijn over de zorg? En hoe kunnen we technologie, ICT en Social media inzetten om de zorg te verbeteren?

 

Masterclass Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum NoorderRuimte, Instituut voor Facility Management
Presentator Mark Mobach (Lector Facility Management)

Hoe lees je gebouwen?

Ons werk is totaal verweven met gebouwen. Die aanwezigheid is vaak zo vanzelfsprekend dat we ons niet meer bewust lijken te zijn van de ruimte waarin we werken en leven. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat ís de invloed van gebouwen op mensen? En hoe is die invloed positief te duiden? Mark Mobach gaat gebouwen met ons lezen. Hij neemt ons mee op een intellectuele en praktische zoektocht. Naar eigenschappen van de gebouwde omgeving (gebouw, inrichting, techniek) die bepalend zijn bij een positieve invloed op de mens. Zijn aanpak is steeds multidisciplinair, en altijd met een scherpe blik voor cross-overs.

 

Masterclass  Pikala, creative entrepreneurship op de fiets in Marrakech
Presentator Cantal Bakker

 

 

 

 

 

 

 

 


Gerelateerde artikelen