Publicaties / Bijeenkomsten

Workshops jaarcongres 2020 - Track: Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Dit is het overzicht van de workshops behorend bij de track 'Werken aan maatschappelijke vraagstukken'.


 

Organisatie Regieorgaan SIA, Vereniging Hogescholen
Presentatoren Erik van Oorschot (Accelerator & Innovator), Frank van der Zwan (senior beleidsadviseur)  

MKB en hogescholen: natuurlijk partners?!

VH en SIA vinden de hogescholen een natuurlijke partner voor innovatievraagstukken in het MKB. Praktijkgericht onderzoek kan een heel mooi antwoord geven op (innovatie)vragen die bij het MKB leven. VH heeft daar een visie op. SIA heeft inmiddels gerichte programma’s ontwikkeld, zoals GoChem voor de chemische industrie. Of komt daarmee binnenkort in de lucht, zoals met GO-CI, een programma voor kennisversnelling in de creatieve industrie. Een pilot programma dat in ontwikkeling is, is de Innovatietrainee. Het idee is ontstaan vanuit de sector Chemie en is inmiddels omarmd door hogescholen, verschillende topsectoren, MKB Nederland en het Ministerie van EZK. Het idee is eenvoudig: een student start een onderzoek in zijn/haar eindstage en wordt na het afstuderen in dienst genomen door een mkb-bedrijf alwaar hij/zij trainee wordt en in dit kader het onderzoek voortzet, onder begeleiding van de hogeschool. In totaal gaat het in principe om een traject van anderhalf jaar. Doel van het instrument is om de onderwijsrelaties die hogescholen veelal onderhouden met mkb-bedrijven te versterken door er een sterke onderzoekscomponent aan toe te voegen. De verwachting is dat door onderzoek nadrukkelijk toe te voegen, het innovatief vermogen van het mkb versterkt wordt alsmede de positie van de hogeschool als kennisinstelling.
 

 

Organisatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN-breed programma Zwaartepunten
Presentatoren Miranda Laurant (programmamanager HEALTH)

Samen sterk: slim, schoon en sociaal

Grote maatschappelijke vraagstukken vergen een onorthodoxe aanpak. In het hogeschoolbrede zwaartepuntenprogramma werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon en sociaal zijn. Dit door partnerschappen met het werkveld aan te gaan en onderzoek, onderwijs en werkveld te verweven in virtuele en fysieke hybride leeromgevingen. Tijdens de workshop tonen we hoe dit werkt en vertellen we wat je zelf kunt doen om multidisciplinair samenwerken voor elkaar te krijgen. We geven voorbeelden over energietransitie in wijken, waar technische en sociale perspectieven bijeen worden gebracht, of over een VR-module laaggeletterdheid waarin studenten en professionals leren hoe ze het gesprek met laaggeletterden kunnen voeren.
 

 

Organisatie HAS Hogeschool
Presentatoren Marjo Baeten (Project Development Coordinator International projects), Patricia de Cocq (Directeur Leefomgeving & Natuur)

Van Greenwashing naar SDG implementatie

Onderwijs en docentprofessionalisering; SDG on Stage (!); professional; waardecreatie en samenwerking.

 

Organisatie Juridische hogeschool Avans – Fontys
Presentator Colette Cuijpers (Lector Recht en Digitale Technologie), Jo-An Kamp (docent, onderzoeker en coördinator)

Wat is de impact van technologie? De TICT-tool helpt om antwoorden te vinden

When you design new technology, use new technology or if you are planning to solve a problem with technology, then it is very important that you are able to estimate the impact of that technology.
This Technology Impact Cycle Tool (TICT) helps with this.This tool does that by making you aware of a lot of aspects that determine the impact of technology. By using the tool you will gain insight into a lot of facets that are involved in determining the impact of the technology.
 

 

Organisatie Hobéon, adviesbureau voor strategische vraagstukken
Presentatoren Marvin Leerdam (senior adviseur), Inge Ville (senior adviseur)

SDG's in de praktijk

Hogescholen hebben het SDG-charter ondertekend. Aan opleidingen nu de vraag op welke manier zij de duurzame doelstellingen verwerken in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In deze workshop krijg je praktische tools aangeboden om de implementatie van de SDGs verder uit te voeren.

 

Organisatie Vereniging Hogescholen
Presentatoren Ellen Willemse (beleidsadviseur Betatechniek), Marcel Tillema (Beleidsadviseur Informatievoorziening)

Rescueroom

Wil je op een ludieke manier meer leren over de SDG’s? Schrijf je dan in voor de SAVE THE PLANET Rescueroom. Een escaperoom waar je niet uit moet ontsnappen, maar waar je de wereld van de ondergang moet redden. Je hebt 17 minuten om samen met je teamgenoten 17 SDG-puzzels op te lossen. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! Het verhaal van de rescueroom: Klimaatverandering, vervuilde zeeën, uitstervende diersoorten, armoede, ongelijkheid. Het gaat niet goed met de wereld. Maar gelukkig hebben knappe koppen bedacht hoe de wereld gered kan worden. Zij hebben de oplossing op schaalmodel nagebouwd. De mens vormt natuurlijk een onderdeel van die oplossing. Maar de vraag is: doet de mens wat nodig is om de wereld te redden??? Een team van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers heeft 17 minuten de tijd om te bewijzen dat de mens de kennis, vaardigheden en creativiteit in huis heeft om de wereld te redden. Er zijn 17 puzzels om op te lossen: rekensommen, kennisvragen, behendigheidsspelletjes en meer. Allemaal hebben ze te maken met 1 of meer SDG’s. Als het team de puzzels snel genoeg oplost, is de wereld uit haar benarde positie gered… Je dient uiterlijk 10 minuten van te voren aanwezig te zijn bij de ingang: voordat je de rescueroom ingaat maak je kennis met je teamgenoten en krijg je een korte briefing.
 

 

Organisatie Windesheim
Presentatoren Maria Garcia Alvarez, Ferna Jalink (Studentcoach and SDG-connector) , studenten Windesheim Honours College

SSDG 17: Co-crating multiple value on the SDGs

In this workshop you will experience a method “The 4E Model for Value Creation” that offers students and stakeholders, a way to explore an SDG together and to go beyond conflicting interests to multiple shared value creation. The tool makes use of generative dialogues and discussions. It is used within our educational concept The Value Creators (www.valuecreators-whc.com). The process allows the emergent future to crystalize by inviting participants to connect, listen and discover the potential of partnerships (SDG17). The theoretical construction behind the 4E Model can be found in Theory U, Design Thinking and Connectivism.
 

 

Organisatie Van Hall Larenstein
Presentatoren Annelies Heijmans (Senior lecturer-researcher Disaster Risk Management and MSc River Delta Development) , Jos van Hal (Researcher SDG’s)

SDG's and Transformative Competences; caught between Theory and Practise

Het is een ophaal-en brengsessie over het Consortium-in-wording over de SDG Competences als inhoudelijk voortvloeisel van de HBO SDG coalitie . De uitdagingen die in de 17 Global Goals zijn vastgelegd zijn complex en alomvattend: ze vragen een professionele maar ook een persoonlijk commitment; het is in de lijn van verwachtingen dat iedereen, op elk functioneringsniveau, kritisch durft te zijn, zeggenschap heeft en bijdraagt om verantwoordelijk te handelen. Met haar postdoc-onderzoek beoogt Annelies Heijmans een methodologie te ontwikkelen om de 17 SDGs effectief te integreren in het toegepaste onderzoek. Dit hbo postdoc-programma probeert een stappenplan te formuleren om vorm te geven aan transdisciplinair onderwijs en leertrajecten (van monodisciplinaire tot multidisciplinaire, interdisciplinaire en transdisciplinaire betrokkenheid) voor alle studie- en onderzoeksprogramma’s (Living Labs) binnen Van Hall Larenstein. De toekomstige afgestudeerden van onze school hebben competenties nodig om samen te werken met anderen buiten hun eigen discipline, instituut, cultuur of context.
 

 

Organisatie Surf, Hogeschool van Amsterdam
Presentatoren John Meurs, Harry van Vliet (Lector), Eldrid Bringmann (Director Education and Research (O&O))

Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO): hoe krijgen we meer zichtbaarheid en bereik?

In deze workshop geven we een korte inleiding op de betekenis van het NPPO (why, what, how) t.b.v. onze helden van lectoren en waarom een 10-tal hogescholen zich hieraan al hebben gecommitteerd.  Tijdens deze sessie geven we een toelichting op het belang van praktijkgericht onderzoek, de stand van zaken in de bouw van het NPPO en verkennen we interactief op welke wijze het platform de wensen en behoeften om praktijkgericht onderzoek zichtbaar te maken kan ondersteunen. Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, aan innovatie in het bedrijfsleven en aan vernieuwing van onderwijs. Nederland heeft inmiddels een breed palet aan praktijkgericht onderzoek. Er wordt door de media, door professionals en door betrokkenen in het onderwijs in Nederland veelvuldig gevraagd naar de onderzoeksresultaten. Om de zichtbaarheid en het bereik van het onderzoek verder te vergroten, hebben hogescholen, OCW, SURF en SIA de handen ineengeslagen in het project NPPO om de bestaande informatie over het praktijkgericht onderzoek te integreren en uit te breiden.


Gerelateerde artikelen