Kennisbank / Sectoren

Heo: conversie

Conversietabel
Op 22 april 2016 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen ingestemd met een voorstel tot herordening waarin het huidige aanbod van ruim 50  heo-bacheloropleidingen wordt teruggebracht tot 30. Het formele verzoek voor een sectorbrede planningsneutrale conversie is op 16 september 2016 ingediend bij de minister van OCW en het gehele conversiedossier is op 9 december 2016 ingediend bij de NVAO. Vanaf 1 september 2018 zullen deze 30 opleidingen het heo vormen.

Communicatie conversie
Op 20 juni 2017 is de Handreiking communicatie conversie bacheloropleidingen hoger economisch onderwijs gereed gekomen, en verstuurd naar de CvB’s van de betreffende hogescholen.

Impact herordening heo op nadere vooropleidingseisen
Op 22 november 2017 is een wijziging van de Ratho gepubliceerd. Deze houdt o.a. verband met de invoering van de associate degree-opleiding en een wijziging in de vooropleidingseisen van de opleiding Mens en Techniek. De impact van de heo-ordening op de nadere vooropleidingseisen leest u in het betreffende document.

Impact herordening heo op graadtoevoeging
Op 16 oktober 2017 heeft de Vereniging Hogescholen het gezamenlijk verzoek van de landelijke opleidingsoverleggen tot wijziging van de graadtoevoeging als gevolg van de heo-conversie gestuurd aan het ministerie van Onderwijs. Het ministerie heeft hierop advies gevraagd aan de Nuffic. De brief van het ministerie met in de bijlage de brief van de Vereniging Hogescholen en het onderliggende dossier treft u hiernaast aan.

In december 2017 brengt de Nuffic advies uit aan het ministerie van OCW. Deze past hierna de regeling titulatuur aan en volgt hierbij doorgaans het advies van de Nuffic met betrekking tot de referentielijst. Het advies van de Nuffic is echter niet bindend, dus strikt genomen kan het ministerie van OCW daarvan afwijken. De conceptregeling wordt afgestemd met alle partijen (Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO) en daarna gepubliceerd. Tegen de regeling kan niet in bezwaar worden gegaan.


Gerelateerde artikelen