Helden van het hbo (2024) - verkiezing

Hbo’ers werken vaak al tijdens hun studie aan allerlei inspirerende projecten en initiatieven. Projecten die soms ook een waardevolle impact hebben op onze samenleving. Om dat te laten zien, organiseren we de verkiezing Hbo Held 2024. Elke hogeschool kan daarvoor een student nomineren. De winnaar wordt gekozen tijdens het VH-congres op 8 april 2024 en ontvangt een geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld.

Wij zoeken naar een student die een waardevolle, vernieuwende bijdrage heeft geleverd binnen het hbo-onderwijs, de opleiding, de hbo-community of voor de bredere maatschappij. Een held gaat buiten de lijntjes en doet iets dat opvallend is, impact heeft, iets dat ten goede komt aan anderen en niet alleen voor eigen gewin. Denk hierbij aan een innovatief product dat ontwikkeld is tijdens de afstudeeropdracht in de beroepspraktijk. Maar ook een student die zich buitengewoon inzet om andere studenten te helpen, maakt kans. 

Thema: Brede Welvaart
Het thema van het VH-congres 2024 is Brede Welvaart, en daarom wegen we dat thema mee in de beoordeling van de genomineerden naar de shortlist van finalisten. Brede Welvaart gaat over de ervaren welvaart in onze samenleving. Niet alleen financieel-economische en materiële welvaart, maar ook de huidige en toekomstige kwaliteit van leven, sociale cohesie/inclusie, milieubescherming, een prettige leefomgeving, veiligheid, gezondheid, onderwijs, gelijkheid en culturele
diversiteit. Kortom, een integrale kijk op welzijn en niet alleen financiële indicatoren, waarbij het welzijn van individuen en gemeenschappen centraal staat. Het inzicht groeit dat het niet meer houdbaar is om alleen te sturen op economische groei, maar dat balans in voornoemde aspecten van wezenlijk belang is voor onze
kwaliteit van leven hier en nu, maar ook elders en later. “Wereldwijd verleggen dus steeds meer landen de focus naar maatschappelijk welbevinden: de mate waarin mensen zich fysiek, mentaal en sociaal goed voelen.” (bron SER)

Werkwijze

 • Per hogeschool nomineert het CvB 1 student voor de Hbo Held 2024 verkiezing. Mensen kunnen niet zichzelf aanmelden.
 • Het CvB geeft aan wie zij nomineren, waarom deze persoon een held is voor de betreffende hogeschool; wat de student gedaan heeft en wat daarvan de impact is. 
 • Na nominatie zal de student gevraagd worden om eventueel aanvullende informatie op te sturen, en ook wat de hogeschool heeft gedaan of betekend voor de student ter ondersteuning van zijn/haar initiatief.
 • De VH maakt een Hbo Held-profiel en communiceert hierover via de website, social media en posters op het VH-congres op 8 april 2024.
 • Het CvB draagt ook 1 student voor om op te treden als jurylid. Deze student is niet van dezelfde opleiding of uit hetzelfde jaar als de genomineerde. 
 • Zowel de genomineerde als het jurylid zijn student in het jaar van de verkiezing (2024).
 • De studentjury zal onder leiding van Rob Verhofstad een top-5 opstellen uit alle genomineerden. Dit gebeurt tijdens een online bijeenkomst op 6 maart 2024. Uit deze 5 finalisten zullen de bezoekers van het VH-congres de Hbo Held van 2024 kiezen. De juryleden zijn:
  • Christelijke Hogeschool Ede: Rob Renger
  • Fontys: Sanna Goossens
  • HAN University of Applied Sciences: Zoe Roos
  • Hanzehogeschool Groningen: Sander Kruizenga
  • HAS green academy: Merel Huijsman
  • Hogeschool Utrecht: Marloes Majoor
  • NHL Stenden Hogeschool: Jorrit Berendsen
  • Zuyd Hogeschool: Fabienne Willems

Uitreiking

 • De HBO Held 2024 ontvangt een award en een geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld.
 • Het CvB neemt haar eigen held mee naar het VH-congres, ook als het geen finalist is.
 • Alle aanwezige helden hebben tijdens het congres de mogelijkheid om een sessie te volgen voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld een workshop hoe je je eigen impact kunt vergroten.
 • Deelnemers mogen gedurende de hele middag stemmen op hun favoriet, via de event-app.
 • Tijdens de afsluiting van het VH-congres wordt de winnaar bekendgemaakt!

Heb je vragen? Neem contact op met evenementen@vh.nl.