Bijeenkomst

‘Aan de slag met Brede Welvaart’

VH-congres op 8 april 2024

“Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs”, aldus Koning Willem-Alexander in zijn troonrede van 2023.

Congresthema 2024: Aan de slag met Brede Welvaart
Op maandag 8 april 2024 organiseert de Vereniging Hogescholen in 1931 Congrescentrum ‘s Hertogenbosch een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Aan de slag met Brede Welvaart’ laten we met een inspirerend programma zien dat het hbo een cruciale, onmisbare rol heeft in onze samenleving. Zoals bij het bevorderen en aanjagen van gelijke kansen, emancipatie, sociale cohesie en bestaanszekerheid.

Hogescholen staan midden in de maatschappij en zijn een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en inspireren vanuit álle verschillende sociaal-maatschappelijke achtergronden. Hogescholen dragen met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij aan de kennis en vaardigheden van de toekomstige generatie professionals, leiders en verantwoordelijke burgers, die actief bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Op die manier brengt het hoger onderwijs hun toekomst en de samenleving verder.

Samenwerken aan Brede Welvaart
Brede Welvaart gaat over de ervaren welvaart in onze samenleving. Niet alleen financieel-economische en materiële welvaart, maar ook de huidige en toekomstige kwaliteit van leven, sociale cohesie/inclusie, milieubescherming, een prettige leefomgeving, veiligheid, gezondheid, onderwijs, gelijkheid en culturele
diversiteit. Kortom, een integrale kijk op welzijn en niet alleen financiële indicatoren, waarbij het welzijn van individuen en gemeenschappen centraal staat. Het inzicht groeit dat het niet meer houdbaar is om alleen te sturen op economische groei, maar dat balans in voornoemde aspecten van wezenlijk belang is voor onze
kwaliteit van leven hier en nu, maar ook elders en later. “Wereldwijd verleggen dus steeds meer landen de focus naar maatschappelijk welbevinden: de mate waarin mensen zich fysiek, mentaal en sociaal goed voelen.” (bron SER)

Plenair Ochtendprogramma
Na een plenaire opening geeft VH-voorzitter Maurice Limmen een introductie over brede welvaart en het hbo-perspectief daarop. Keynote spreker is Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform dat de overheid adviseert op het gebied van het klimaatbeleid.

In een paneldiscussie gaan we dieper in op de vraag: hoe kunnen hogescholen nu en in de toekomst een bijdrage leveren aan Brede Welvaart? Hierover praten we met o.a. panelleden Janine Vos, CHR Officer en Managing Board Member van de Rabobank Groep, Demi Janssen, Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Ilona Lagas-Meijer, Fractievoorzitter BBB Eerste Kamer en Mohammed Skori, Projectleider Tune In, Hogeschool van Amsterdam. 

Middagsessies hogescholen en samenwerkende organisaties 
Na een plenair ochtendprogramma geven hogescholen in de middag deelsessies binnen het thema brede welvaart. In deze sessies laten zij zien hoe zij hun rol hierbij vervullen en werken aan de grote transitievraagstukken van de samenleving vanuit een brede welvaartsbenadering. Denk bijvoorbeeld aan eerste generatiestudenten, Sustainable Development Goals (SDG’s), kansengelijkheid, aansluiting op de arbeidsmarkt (in de regio en van de toekomst) en de klimaat- en energietransitie.

Kijk hier voor alle middagsessies. Het middagprogramma is nu compleet, dus schrijf je snel in voor de workshops en masterclasses van jouw keuze (vol=vol). 


Uitreiking Verkiezing Hbo Held 2024
Wie mag zich welverdiend onze Hbo Held 2024 noemen? Alle congresdeelnemers mogen stemmen op één van deze impactvolle finalisten. Tijdens het congres kiezen we de winnaar, die een geldbedrag ontvangt ter waarde van een jaar collegegeld. 

De laatste editie van het VH-congres en de verkiezing Hbo Held vond plaats in 2022.


 

 

De Vereniging Hogescholen vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn. Het event is daarom kosteloos voor congresdeelnemers.