Bijeenkomst

‘Aan de slag met brede welvaart’

VH-congres op 8 april 2024

“Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs”, aldus Koning Willem-Alexander in zijn troonrede van 2023.

Op maandag 8 april 2024 organiseert de Vereniging Hogescholen in 1931 Congrescentrum ‘s Hertogenbosch een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Aan de slag met brede welvaart’ laten we met een inspirerend programma zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. Onder andere bij het bevorderen en aanjagen van gelijke kansen, emancipatie, sociale cohesie en bestaanszekerheid.

Hogescholen staan midden in de maatschappij en zijn een plek waar mensen zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en inspireren vanuit álle verschillende sociaal-maatschappelijke achtergronden. Hogescholen dragen met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij aan de kennis en vaardigheden van de toekomstige generatie professionals, leiders en verantwoordelijke burgers, die actief bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Op die manier brengt het hoger onderwijs hun toekomst en de samenleving verder.

Samenwerken aan Brede Welvaart
Brede Welvaart gaat over de ervaren welvaart in onze samenleving. Niet alleen financieel-economische en materiële welvaart, maar ook de huidige en toekomstige kwaliteit van leven, sociale cohesie/inclusie, milieubescherming, een prettige leefomgeving, veiligheid, gezondheid, onderwijs, gelijkheid en culturele
diversiteit. Kortom, een integrale kijk op welzijn en niet alleen financiële indicatoren, waarbij het welzijn van individuen en gemeenschappen centraal staat. Het inzicht groeit dat het niet meer houdbaar is om alleen te sturen op economische groei, maar dat balans in voornoemde aspecten van wezenlijk belang is voor onze
kwaliteit van leven hier en nu, maar ook elders en later. “Wereldwijd verleggen dus steeds meer landen de focus naar maatschappelijk welbevinden: de mate waarin mensen zich fysiek, mentaal en sociaal goed voelen.” (bron SER)

Brede welvaart en het hbo
Na een plenair ochtendprogramma geven hogescholen in de middag deelsessies binnen het thema brede welvaart. In deze sessies laten zij zien hoe zij hun rol hierbij vervullen en werken aan de grote transitievraagstukken van de samenleving vanuit een brede welvaartsbenadering. Denk bijvoorbeeld aan eerste generatiestudenten, Sustainable Development Goals (SDG’s), kansengelijkheid, aansluiting op de arbeidsmarkt (in de regio en van de toekomst) en de klimaat- en energietransitie.

Held van het hbo 2024
Tijdens het congres maken we de winnaar bekend van de Verkiezing Hbo Held 2024. Elke hogeschool kan daarvoor vóór 12 januari 2024 een student nomineren. 

Aanmelden VH-congres
Aanmelden is mogelijk vanaf 8 maart 2024. 


De laatste editie van het VH-congres en de verkiezing HBO Held vond plaats 2022.