Finalisten

Helden van het hbo (2024) - finalisten

Hbo’ers werken vaak al tijdens hun studie aan allerlei inspirerende projecten en initiatieven. Projecten die soms ook een waardevolle impact hebben op onze samenleving. Om dat te laten zien, organiseren we de verkiezing Hbo Held 2024. Elke hogeschool kon daarvoor een student nomineren.

De Vereniging Hogescholen ontving 13 nominaties die voldeden aan de toelatingscriteria. Op basis van dit aantal hebben we als vereniging besloten om het aantal finalisten van de oorspronkelijke 10 naar 5 terug te brengen. De studentjury onder leiding van Rob Verhofstad heeft alle voordrachten aandachtig gelezen en beoordeeld op impact (wat heeft de genomineerde teweeggebracht in de omgeving), verhaal (wat is de motivatie en achtergrond van de genomineerde) en de mate waarin er een link gelegd kon worden naar bevordering van brede welvaart (het thema van het VH-congres 2024). Op 6 maart 2024 heeft de jury de finalisten gekozen. Het was geen makkelijke keuze, want de jury was zeer te spreken over de inzet, impact en initiatieven die door alle genomineerden zijn neergezet.  

Maar kennis met de finalisten: alle 5 hbo’ers om extra trots op te zijn! De winnaar wordt gekozen tijdens het VH-congres op 8 april 2024 en ontvangt een geldprijs ter waarde van een jaar collegegeld. 


Diede Wiegerinck & Damion van den Bogaard 
Hogeschool Utrecht (HU)

Diede en Damion zijn studenten Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Utrecht (HU). De hogeschool nomineerde hen vanwege hun inzet voor het onderwijs en onderzoek op het gebied van de energietransitie. "Diede en Damion hebben een testopstelling gebouwd en onderzoek gedaan naar luchtstromen en het binnenklimaat in gebouwen. In veel gebouwen is die slecht ingeregeld, waardoor energie verloren gaat. Met hun onderzoek kan dat worden verbeterd. Het bedrijfsleven is hiervan onder de indruk en staat te springen samen met de HU onderzoek te doen. Daarbij hebben Diede en Damion een nieuwe rol als procesbegeleider gepakt richting studenten en docenten."

Lees de toelichting op de nominatie van Diede en Damion >>


Ibrahim Kayal
Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Ibrahim is student Technische Natuurkunde aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De hogeschool nomineerde hem vanwege zijn inzet als student en als vrijwilliger. "Ibrahim, die met zijn familie van Syrië naar Nederland vluchtte, is een voorbeeld als student en als wereldburger. Hij is altijd aanwezig op open dagen en enthousiasmeert zo potentiële studenten voor een studie bij de HvA, de faculteit Techniek in het bijzonder. Hij is actief in de centrale medezeggenschapsraad (cmr) en als student ambassadeur Diveristeit & Inclusie voor de faculteit Techniek en de HvA. Daarnaast draagt hij als vrijwilliger bij aan een betere wereld."

Lees de toelichting op Ibrahims nominatie >>


Yeva Haivoronska 
Zuyd Hogeschool

Yeva is student European Studies aan Zuyd Hogeschool. De hogeschool nomineerde haar vanwege “haar veerkracht en haar rol als verbinder. Zij timmert aan de weg in moeilijke omstandigheden en kiest ervoor om de ander niet uit het oog te verliezen.” Haivoronska volgde eerst een prebachelorprogramma voor vluchtelingen bij Zuyd Hogeschool, na uit Oekraïne te zijn gevlucht. Een excursie naar het Europees Parlement motiveerde haar om European Studies te gaan studeren aan dezelfde hogeschool. Naast haar studie zet zij zich als vrijwilliger in voor andere Oekraïense vluchtelingen.

Lees de toelichting op Yeva's nominatie >>


Bor Romers
HAS green academy

Bor is student Management van de Leefomgeving (ML) aan HAS green academy. De hogeschool nomineerde hem vanwege zijn inzet voor het verbinden van jongeren en de groene leefomgeving. Dat doet hij tijdens netwerkbijeenkomsten, vrijwilligerswerk, op school, als betrokkene bij het jongerencollectief Young Changemakers en als deelnemer van de SFYN Academie (Slow Food Youth Network). "Bors energie werkt aanstekelijk en hij weet als geen ander mensen en initiatieven met elkaar te verbinden. Het verbinden van jongeren met de (groene) leefomgeving heeft een positieve impact nu en in de toekomst."

Lees de toelichting op Bors nominatie >>


Twan Meurs
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Twan is student HBO-ICT aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De hogeschool nomineerde hem vanwege zijn enthousiaste rol als studentassessor, waardoor studenten goed vertegenwoordigd zijn op beleidsniveau. En voor de manier waarop hij zich inzet voor het bevorderen van de verbondenheid onder studenten, door het (mede)oprichten van twee studieverenigingen. "Twan werkt enorm effectief aan student communities in een tijd waarin mentale gezondheid uiterst belangrijk is. Daarmee draagt hij merkbaar en duurzaam bij aan het welzijn van alle studenten van de CHE, ongeacht hun achtergrond. Hij is op dit punt écht de spin in het web en investeert daarin bijna al zijn vrije tijd, talent en aandacht."

Lees de toelichting op Twans nominatie >>