Agenda

Datum Bijeenkomst Locatie
14 mei 2020 Presentatie opbrengsten herijking leeruitkomsten bke/ske Online-bijeenkomst
16 april 2020 Symposium GOVERNANCE 3.0 Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
26 maart 2020 Derde regionale Flex your Future conferentie NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden
26 maart 2020 Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie 2020 Hanzehogeschool Groningen, Groningen
10 maart 2020 Voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
19 februari 2020 Zes sessies over microcredentials in hoger onderwijs Diverse hogescholen en universiteiten
11 december 2019 Werkconferentie havo – hbo Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
28 november 2019 Zorgwekkend gedrag en radicalisering in het hoger onderwijs - Rondetafelconferentie Technische Universiteit Delft
21 november 2019 Flexibel hoger beroepsonderwijs als matchmaker voor werkgevers en professionals Fontys Hogescholen, Eindhoven
4 november 2019 Jurisprudentiebijeenkomst voor voorzitters en leden van examencommissies Cursus-en vergadercentrum Domstad , Utrecht