Actualiteiten

Goede vooruitzichten voor afgestudeerde hbo'ers!

Maatschappij vierkant

De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die in 2015 voor het eerst afgestudeerden niet alleen anderhalf jaar, maar ook vijf jaar na diplomering ondervroeg over hun ervaringen. Deze lange-termijn-gegevens zijn uniek voor de hbo-sector en maken het mogelijk individuele loopbaantrajecten in kaart te brengen. Tachtig procent van de Nederlandse hogescholen werkte mee aan dit onderzoek van ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. De conclusie van het rapport: de arbeidsmarktpositie van hbo’ers is vijf jaar na diplomering nog sterker dan kort na diplomering.

Lees het artikel

Met goedgekeurde modelovereenkomsten zzp’ers behouden voor het hbo

Ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR-verklaring om zzp’ers in te kunnen huren, heeft het beroepsonderwijs overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over twee nieuwe modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten zijn specifiek gericht op onderwijsgevende werkzaamheden in het mbo en hbo. Voor hogescholen zijn zzp’ers in de rol van vakspecialisten, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Lees het artikel

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

Lees het artikel

"Kabinet, houd rekening met echte zzp'er in het hbo"

De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen dat de terechte aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst ten koste gaat van echte zelfstandigen die incidenteel les geven in het hbo. Deze zzp'ers zijn - in aanvulling op het reguliere docentencorps - van groot belang voor het opleiden van beroepsprofessionals waar de samenleving nu en in de toekomst dringend behoefte aan heeft. De Vereniging Hogescholen uit haar zorgen in een vandaag verstuurde brief aan het kabinet. Deze brief is een reactie op een brief van 23 april 2014 betreffende Aanpak schijnzelfstandigheid (kenmerk DB/2014/193U, ondertekend door de heren Asscher, Kamp, Wiebes,en Van Rijn) welke op dinsdag 13 mei in de Vaste Kamercommissie voor Financiën aan de orde komt bij de voorzetting van het Algemeen Overleg over VAR-verklaringen voor zzp'ers.

Lees het artikel

Wel degelijk echte ZZP’ers in het hbo

‘Fiscus pakt schijnzelfstandige aan’. Onder deze kop berichtte de Volkskrant van 9 april in haar openingsverhaal over de aanpak van ‘schijnzelfstandigen’: freelancers die in de ogen van de belastingdienst geen ‘echte’ ZZP’ers zouden zijn.  

Lees het artikel

NOS belicht problemen inzet zzp'ers bij hogescholen

De NOS besteedde op 3 april op radio, tv en internet aandacht aan de problemen die hogescholen hebben met de inzet van zzp'ers. Het gaat om de vraag wanneer een zzp'ers wel of niet als een echte zelfstandige met een VAR-verklaring op een hogeschool kan werken. De NOS zoemde in op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) waar het probleem aan de hand van de praktijk werd belicht.

Lees het artikel