Actualiteiten

Vereniging Hogescholen bepleit aanpassing referentielijst titulatuur

De Vereniging Hogescholen bepleit in een brief aan minister Bussemaker van Onderwijs om de titulatuur voor een aantal hbo-opleidingen te wijzigen. Sinds 1 januari 2014 mogen hbo-studenten de titel Bachelor van Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) voeren, wanneer dat in internationaal perspectief de meest passende titel is. Afgestudeerde masterstudenten mogen zich Master van Arts (MA) of Master of Science (MSc) gaan noemen. Om te bepalen welke titel bij welke opleiding hoort, is er bij ministeriële regeling een zogenoemde referentielijst opgesteld.

Lees het artikel