Actualiteiten

Vereniging Hogescholen bepleit aanpassing referentielijst titulatuur

De Vereniging Hogescholen bepleit in een brief aan minister Bussemaker van Onderwijs om de titulatuur voor een aantal hbo-opleidingen te wijzigen. Sinds 1 januari 2014 mogen hbo-studenten de titel Bachelor van Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) voeren, wanneer dat in internationaal perspectief de meest passende titel is. Afgestudeerde masterstudenten mogen zich Master van Arts (MA) of Master of Science (MSc) gaan noemen. Om te bepalen welke titel bij welke opleiding hoort, is er bij ministeriële regeling een zogenoemde referentielijst opgesteld.

Lees het artikel

Nieuwe titulatuur hbo vanaf 2014

Studenten die na 1 januari 2014 hun bachelordiploma krijgen, mogen de titel Bachelor van Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) gaan voeren, wanneer dat in internationaal perspectief de meest passende titel is.  Afgestudeerde masterstudenten mogen zich Master van Arts (MA) of Master of Science (MSc) gaan noemen. Voordat deze nieuwe titels ook daadwerkelijk gebruikt mogen worden, moet de betreffende hbo-opleiding wel eerst de instemming hebben van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Als gevolg hiervan kunnen naar verwachting ongeveer de helft van alle hbo-opleidingen al per 1 januari 2014 deze nieuwe titels gaan toekennen. De overige opleidingen volgen in maximaal 4 jaar.

Lees het artikel

Reactie HBO-raad op standpunt minister Plasterk inzake titulatuur hbo

Op 20 april jl. heeft minister Plasterk zijn standpunt over titulatuur in het hbo aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Hij houdt vast aan zijn voorstel om de hogescholen de mogelijkheid te bieden om ook de graad Bachelor/Master of Applied Arts/Science te gebruiken. Het bestuur vindt deze reactie van de minister op de commissie van wijzen uitermate teleurstellend en heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Lees het artikel