Actualiteiten

Studenten met mbo-vooropleiding doen het beter in eerste jaar

Het percentage studenten dat na 1 jaar is uitgevallen is ten opzichte van vorig jaar gestabiliseerd (14,8%). Hoewel het grootste percentage studie-uitval na 1 jaar nog steeds voorkomt bij studenten met een mbo-vooropleiding, is hier wel een dalende trend waar te nemen sinds 2013 toen de eerstejaarsuitval onder mbo’ers was gestegen tot 23,0%. Dit is inmiddels gedaald tot 19,8% voor studenten uit cohort 2016. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: ‘Het is goed om te zien dat de inspanningen voor betere doorstroom van mbo naar hbo vruchten afwerpen. Al is de uitval van mannelijke studenten die van het mbo komen een blijvend punt van aandacht’.

Lees het artikel

Inspectie: ”Studententevredenheid blijft toenemen, studiesucces nog steeds een punt van zorg”

Fontys tilburgeneindhoven 070206 023

De studenttevredenheid in het hbo blijft toenemen, niet-westerse mbo-gediplomeerden gaan vaker naar het hbo, studiesucces blijft een punt van zorg, de instroom is weer in beweging maar die van de pabo’s blijft een punt van aandacht en de kans op een baan is niet voor iedereen gelijk. Deze constateringen over het hoger onderwijs uit het nieuwe jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het onderwijs’, dat vandaag is gepubliceerd, worden herkend door de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Universiteiten, hogescholen en studenten willen meer docent per student

Docentperstudent vierkant

Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten. Dat moeten de vijf investeringsdoelen zijn van het geld dat vanaf 2018 beschikbaar komt door de invoering van het Studievoorschot. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) presenteerden deze gezamenlijke agenda zojuist aan minister Bussemaker op de Haagse Hogeschool, in het bijzijn van docenten en studenten.

Lees het artikel

Nu vooral vooruitkijken

Vandaag heeft de minister van OCW haar besluit over het advies van de reviewcommissie m.b.t. de prestatieafspraken bekend gemaakt. De Vereniging Hogescholen heeft al eerder aangegeven het onterecht te vinden dat 6 hogescholen door een negatief oordeel op één aspect, namelijk het studierendement, financieel worden gestraft door de minister. Zij hebben zich immers tot het maximum ingespannen en hebben bovendien gedaan wat de minister zelf heeft gezegd: kwaliteit gaat boven studierendement. “De financiële korting die de minister vandaag bekend heeft gemaakt stelt ons teleur”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “We sluiten dit hoofdstuk nu met een onbevredigend gevoel af maar richten ons op een toekomst van horizontale regionale verantwoording.”

Lees het artikel

Kwaliteit gaat boven rendement

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennis genomen van de vandaag gepubliceerde adviezen van de Reviewcommissie aan de minister van OCW. “Het is goed te zien dat de Reviewcommissie constateert dat alle hogescholen in de afgelopen jaren met succes ingezet hebben op verhoging van de onderwijskwaliteit en vergroten van de studenttevredenheid. Ook al heeft dit bij een groot aantal instellingen druk uitgeoefend op het diplomarendement”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Het is alleen onterecht als enkele hogescholen door een negatief oordeel op één aspect, nl het studierendement, financieel zou worden gestraft door de minister. Zij hebben zich immers tot het maximum ingespannen en hebben bovendien gedaan wat de minister zelf heeft gezegd: kwaliteit gaat boven studierendement. Daar willen wij met de minister dus over praten."

Lees het artikel

Geef hogescholen rust en vertrouwen en blijf investeren in het hbo

“Hogescholen willen nog betere kwaliteit kunnen leveren in onderwijs en onderzoek, met meer docenten en lectoren, meer begeleiding van studenten, meer aandacht voor internationalisering en voor moderne technologie. Zij hebben daar extra in geïnvesteerd en moeten daar de komende jaren mee kunnen doorgaan. Het geld dat de overheid eerder aan de inmiddels afgeschafte basisbeurzen uitgaf, moet daarvoor worden gereserveerd en niet aan andere dingen worden besteed, onze studenten verdienen dat!” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het studiejaar bij Hogeschool Zeeland.

Lees het artikel

'Rendementsdenken lijkt te zijn doorgeschoten'

"De actuele discussie over de toekomst van het hoger onderwijs maakt duidelijk dat het rendementsdenken lijkt te zijn doorgeschoten. Als het gevoel ontstaat dat het hoger onderwijs niet langer van studenten en docenten zelf is, dan gaat er iets mis", aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen in zijn toespsraak op het jaarcongres van de Vereniging, vandaag in Zwolle.

Lees het artikel

Toespraak Thom de Graaf - jaarcongres Vereniging Hogescholen 18 april 2013

Thom de Graaf

“Afgeleid door het streven naar rijkdom vragen we steeds vaker aan onze scholen om nuttige winstmakers voort te brengen in plaats van nadenkende burgers”  citeerde Thom de Graaf vanochtend in zijn openingstoespraak voor het #hbocongres 'Wereld van waarde' Martha Nussbaum. Hij vervolgde: 'Daar moeten we over blijven nadenken. Ik zeg niet dat wij in Nederland helemaal de foute richting zijn ingeslagen met onze aandacht voor techniek-onderwijs, aansluiting bij de zgn topsectoren en kwantificeerbare resultaten door prestatieafspraken en validering van diploma’s. Dat is ook nodig, natuurlijk. Maar het mag nooit een eenzijdige focus worden. Er is meer om je druk over te maken in het hoger onderwijs: inspiratie, goede voorbeelden, gemeenschapsgevoel, democratisch besef en morele verantwoordelijkheid. En daar hoort naar mijn vaste overtuiging ook bij dat onze studenten tijd en ruimte houden om naar de wereld te kijken en niet alleen maar als hazewindhonden zo snel mogelijk het studieparcours af te leggen. Goed onderwijs gaat om méér dan rendement!'  

Lees het artikel