Actualiteiten

Hogescholen gaan derde week in met vragen formuleren voor wetenschap

'Energie en water', 'Veiligheid', 'Maakindustrie en chemie', 'Sociale innovatie en ondernemerschap', 'Bouw en ruimte', 'Hospitality', Agrofood en tuinbouw'. Dat zijn de thema's waarover hogescholen deze week in zeven bijeenkomsten met elkaar om de tafel zitten in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De  bijeenkomsten maken onderdeel uit van een reeks brainstormsessies gedurende de maand april waarop hogescholen telkens rond een andere thema vragen bedenken als input voor de NWA. In de afgelopen twee weken werden de vragen opgehaald rondom de thema’s 'Zorg en Techniek', Kunsten / creatieve industrie', 'Innovatie, technologie en ICT', 'Onderwijs en 'human capital' en 'Logistiek'.

Lees het artikel

Hogescholen aan de slag met Nationale Wetenschapsagenda

Tal van hogescholen gaan de komende tijd aan de slag met het verzamelen van input voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In diverse bijeenkomsten, georganiseerd door de Vereniging Hogescholen, komen lectoren, bestuurders en partners uit de publieke- en private sector bij elkaar om onderzoeksvragen te formuleren die voor hogescholen belangrijk, relevant en richtinggevend zijn en die wat hen betreft een plaats moeten krijgen in de NWA. De nationale aftrap rond de NWA vond vanavond plaats in het TV-programma De Wereld Draait Door.

Lees het artikel