Nieuws

Hefbrug voor gelijke kansen

Ron Minnée

Er zijn weinig onderwerpen waar de agenda van de overheid en de hbo-sector zo in elkaars verlengde liggen, als gelijke kansen. De emancipatiefunctie behoort tot de kern van het DNA van het hbo. Dat klinkt door in bijna alle gesprekken die ik vanaf het begin dat ik begonnen ben bij de Vereniging Hogescholen heb gevoerd. De afgelopen maanden heb ik aan beide kanten van de ‘tafel’ aan de gelijke kansen agenda mogen werken. Een mooi onderwerp daarom voor een eerste blog.

Lees het artikel

Geef experimenteerruimte om aansluitingsvraagstuk aan te pakken

Hogescholen steunen de oproep van de minister voor meer gelijke kansen in het onderwijs en nemen daarom deel aan de Gelijke Kansen Alliantie die gisteren in Amsterdam werd gelanceerd. Hogescholen ondersteunen de maatregelen van de minister om gelijke kansen te bevorderen maar zijn verbaasd dat de minister geen oog heeft voor de vele regionale samenwerkingsprojecten tussen mbo en vo met hogescholen en daarvoor geen experimenteerruimte geeft. Studenten krijgen deze ruimte wel in haar oproep tot ideeën voor betere aansluiting. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De minister lijkt vooral over de hogescholen te praten in plaats van met de hogescholen.”

Lees het artikel

Kwaliteit en studiesucces belangrijkste thema's bij hogescholen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde rapport ‘Wikken en wegen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De in de publicatie vermelde studieloopbanen van studenten in het hbo zijn herkenbaar en bevatten geen nieuwe feiten. De aansluiting mbo-hbo staat daarom bij hogescholen hoog op de agenda.

Lees het artikel

Reactie Vereniging Hogescholen op manifest MBO Raad

Op 29 april jl. hebben MBO Raad, NRTO en JOB '10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo' gepresenteerd. In deze verklaring wordt onder meer gepleit voor uitstel van schoolkeuze en het integreren van vmbo-t/mavo en havo tot voorbereidend beroepsonderwijs.

Lees het artikel

Tijdelijk selectie 'aan de poort' noodzakelijk

Recent heeft de Commissie Bosker een advies gegeven aan de minister van OCW over de rekentoetsen in het mbo en het vo. De commissie constateert hierin dat het verhogen van het rekenniveau (naar 3-F) in 2016 niet gehaald gaat worden. Dit ondanks de inspanningen bij het vo en het mbo de afgelopen jaren, en ondanks de uitstel van de invoeringsdatum. Hogescholen stellen helaas vast dat het noodzakelijk rekenniveau van de hbo-instroom, met name van het mbo, in 2016 nog altijd niet (volledig) op orde zal zijn. De Vereniging Hogescholen heeft daarom de Tweede Kamer opgeroepen om het voor enkele opleidingen tijdelijk mogelijk te maken om zelf 'aan de poort' toelatingseisen te stellen ten aanzien van het rekenniveau. Woensdag 18 juni debatteert de Kamer over de Referentieniveaus taal en rekenen.

Lees het artikel

Pabo moet mbo-student kunnen selecteren aan de poort

De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. Docenten zijn nu te veel tijd kwijt aan het bijspijkeren van kennis die een mbo-student eigenlijk al op zak moest hebben vóór aanvang van de pabo. Tijd die eigenlijk nodig is voor de kwaliteit van het pabo-onderwijs zelf. In een vandaag verstuurde brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept de Vereniging Hogescholen de politiek op om mbo-studenten bij aanmelding te mogen screenen op voldoende voorkennis.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen juicht regionaal convenant mbo-hbo toe

Om het studiesucces van mbo-doorstromers in het hbo te verbeteren hebben twaalf mbo en hbo onderwijsinstellingen uit de regio Noord Holland en Flevoland een convenant ondertekend. Afgesproken is dat mbo studenten al tijdens hun opleiding meer begeleid worden bij hun studie-/loopbaanoriëntatie en dat ze beter worden voorbereid op een studie aan het hbo. Dit convenant sluit goed aan bij meerdere initiatieven van hogescholen om de hoge uitval van mbo-studenten in met name het eerste jaar op het hbo, tegen te gaan.

Lees het artikel