Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen bestaat uit zeven personen waaronder de voorzitter. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, bereidt de besluiten van de algemene vergadering voor, maakt ze bekend en voert ze uit. Daarnaast voert het bestuur onderhandelingen met de minister van OCW over zaken die het gehele hbo aangaan. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het functioneren van het verenigingsbureau van de Vereniging Hogescholen en voor het financieel beheer van de vereniging.

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen is zowel voorzitter van het bestuur als voorzitter van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is een besloten vergadering en bestaat uit bestuursleden van alle hogescholen en komt geregeld bij elkaar. De secretaris van het bestuur is tevens directeur van het bureau van de Vereniging Hogescholen.

 

 

 

Naam

 

Functie

 

Portefeuille

Voorzitter   dhr. mr. Th. C. de Graaf       Algemene en externe zaken, public affairs
Verenigingszaken
Praktijkgericht onderzoek (voorzitter Bestuurscommissie Onderzoek)
Leden   dhr. prof. mr. H.M. de Jong   collegevoorzitter Hogeschool van Amsterdam   Bekostiging (voorzitter Bestuurscommissie Bekostiging), Onderwijs: Doorstroom & Studiesucces
    mevr. drs. E.C. Meijer   collegevoorzitter Fontys Hogescholen    lerarenopleidingen
sector Gezondheidszorg
    dhr. drs. P.L.A. Rüpp   collegevoorzitter
Avans Hogeschool
  Onderwijs: algemeen (voorzitter Bestuurscommissie Onderwijs)
sector Kunst
    dhr. dr. H.J. van Wijnen   collegevoorzitter
Christelijke Hogeschool Ede
  sector Sociale Studies
CAO/arbeidsvoorwaarden (voorzitter Bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden)
voorzitter delegatie CAO
Secretaris   dhr. drs. R. Minnée   Vereniging Hogescholen    

Algemene vergadering
De hoofdlijnen van het beleid van de Vereniging Hogescholen worden vastgesteld in de algemene vergadering. Daarin zijn alle hogescholen vertegenwoordigd. Deze vergadering is besloten en komt ten minste vier maal per jaar bijeen. De algemene vergadering benoemt het bestuur van de Vereniging Hogescholen. 

De vergaderdata van de Verenigingsdag inclusief Algemene Vergadering in 2018 zijn: 9 februari, 6 april, 31 mei en 1 juni (Bestuurdersconferentie), 29 juni, 12 oktober, 30 november.

Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert maandelijks behalve in juli. Deze vergaderingen zijn besloten. De vergaderdata in 2018 zijn: 26 januari, 9 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 7 september, 27 en 28 september tweedaagse bestuur, 1 november en 14 december.

Jaarcongres 2018
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen wordt in 2018 georganiseerd op 19 april 2018 in 1931 Congrescentrum Den Bosch. De titel van het congres is ‘Meer waarde met hbo’.


Informatie