Actualiteit

Maurice Limmen: met opschorten bsa geven we studenten een beetje lucht

De hogescholen hebben besloten om ook dit studiejaar 2020-2021 het bindend studieadvies (bsa) voor eerstejaars studenten op te schorten. De hogescholen willen met die maatregel studenten helpen die vanwege de coronacrisis kans lopen om studievertragingen op te lopen. Het opschorten van het bsa is onderdeel van het nieuwe servicedocument  voor het Hoger Onderwijs, dat eerder deze week openbaar werd.

Met deze maatregelen willen de hogescholen voor hun studenten rust creëren in een hectische tijd. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Praktijkonderwijs en stages vormen essentiële onderdelen van elke hbo-opleiding en juist die staan onder druk. De economische crisis als gevolg van de pandemie trekt immers zijn sporen: in sectoren die stil liggen of juist overbelast zijn – zoals de zorg – vallen stages vaak uit en zien studenten hun studie stagneren. Mede om deze reden hebben we besloten tot het opschorten van de bsa.”