Thema naar overzicht

Praktijkgericht onderzoek en mkb

Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen past goed bij de behoefte van mkb-ondernemingen: het is kortcyclisch, multidisciplinair, praktisch en draagt bij aan de opleiding van professionals en draagt bij aan de oplossing van problemen/ uitdagingen die spelen bij de ondernemer. De combinatie van praktijkgericht onderzoek en onderwijs maakt het hbo een natuurlijke partner voor het mkb als het gaat om innovatie en het vergroten van het verdienvermogen van het mkb. 

Samenwerking
Binnen het mkb zijn veel sectoren afhankelijk van goed opgeleide vakmensen. Maar het mkb heeft weinig mogelijkheden voor het opleiden van eigen personeel. Daarbij hebben de meeste mkb-ondernemingen geen of beperkte capaciteit om zelf nieuwe kennis te ontwikkelen; terwijl juist kennis en innovatie essentieel zijn om het verdienvermogen te vergoten. Een goede samenwerking tussen hogescholen en mkb is dan ook goed voor de bedrijven, goed voor de hogescholen en goed voor de ontwikkeling van de regio. 

Financieringsregelingen
Regieorgaan SIA heeft nog meer verschillende financieringsregelingen die zich specifiek op de financiering van de aansluiting van mkb en hogescholen richten. Hier vind je het hele overzicht van de regelingen. 

Voorbeeld: Innovatietrainees
De combinatie praktijkgericht onderzoek en onderwijs maakt het hbo een natuurlijke partner voor het mkb als het gaat om innovatie. Dit partnership is recent versterkt met het innovatietraineeship. Een docent-onderzoeker van een hogeschool begeleidt een innovatietrainee gedurende anderhalf jaar en de trainee kan gebruik maken van de onderzoekfaciliteiten van de hogeschool. Daardoor krijgen ondernemers de kans gewenste innovaties daadwerkelijk te implementeren. In februari 2021 starten 200 innovatietrainees, op voorwaarde dat hun onderzoeksplannen zijn goedgekeurd. Het innovatietraineeship is een initiatief van de topsector Chemie, Agri & Food en de topsector Logistiek en is onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant.


Contactpersoon

Martine Rutten Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Hogescholen versterken hun rol in de regio

Article

De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zetten hun wederzijdse kennis en netwerken in om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dat hebben ze vandaag afgesproken met de ondertekening van een convenant tot samenwerking, door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland.

Lees meer

Hbo-studenten helpen het mkb te innoveren

Article

Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan nog veel beter samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt door middel van het vandaag officieel gelanceerde innovatietraineeship. Daarbij krijgen studenten van hogescholen na een stage als onderzoeker, ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. 

Lees meer

Meer informatie