Thema naar overzicht

Praktijkgericht onderzoek en mkb

Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen past goed bij de behoefte van mkb-ondernemingen: het is kortcyclisch, multidisciplinair, praktisch en draagt bij aan de opleiding van professionals en draagt bij aan de oplossing van problemen/ uitdagingen die spelen bij de ondernemer. De combinatie van praktijkgericht onderzoek en onderwijs maakt het hbo een natuurlijke partner voor het mkb als het gaat om innovatie en het vergroten van het verdienvermogen van het mkb. 

Samenwerking
Binnen het mkb zijn veel sectoren afhankelijk van goed opgeleide vakmensen. Maar het mkb heeft weinig mogelijkheden voor het opleiden van eigen personeel. Daarbij hebben de meeste mkb-ondernemingen geen of beperkte capaciteit om zelf nieuwe kennis te ontwikkelen; terwijl juist kennis en innovatie essentieel zijn om het verdienvermogen te vergoten. Een goede samenwerking tussen hogescholen en mkb is dan ook goed voor de bedrijven, goed voor de hogescholen en goed voor de ontwikkeling van de regio. 

Financieringsregelingen
Regieorgaan SIA heeft nog meer verschillende financieringsregelingen die zich specifiek op de financiering van de aansluiting van mkb en hogescholen richten. Hier vind je het hele overzicht van de regelingen. 

Voorbeeld: Innovatietrainees
De combinatie praktijkgericht onderzoek en onderwijs maakt het hbo een natuurlijke partner voor het mkb als het gaat om innovatie. Dit partnership is recent versterkt met het innovatietraineeship. Een docent-onderzoeker van een hogeschool begeleidt een innovatietrainee gedurende anderhalf jaar en de trainee kan gebruik maken van de onderzoekfaciliteiten van de hogeschool. Daardoor krijgen ondernemers de kans gewenste innovaties daadwerkelijk te implementeren. In februari 2021 starten 200 innovatietrainees, op voorwaarde dat hun onderzoeksplannen zijn goedgekeurd. Het innovatietraineeship is een initiatief van de topsector Chemie, Agri & Food en de topsector Logistiek en is onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant.


Contactpersoon

Martine Rutten Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW spreekt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Meer informatie