Profiel

Aldert Jonkman

Aldert is senior adviseur algemeen onderwijsbeleid bij team onderwijs en daarnaast actief voor het team arbeidsvoorwaarden. Vanuit die laatste rol vervult Aldert het voorzitterschap van het Verantwoordingsorgaan ABP. Dit verantwoordingsorgaan ziet toe op de uitvoering door het ABP bestuur van de afspraken die sociale partners hebben gemaakt over de pensioenregeling.

Netwerken
De Vereniging Hogescholen kent diverse bestuurscommissies met netwerken, die het bestuur ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en een platform bieden voor kennisdeling. Aldert ondersteunt in het bijzonder het Landelijk Netwerk Kwaliteitsbeleid en het Platform LLO.

Stakeholders
Het onderwijsbeleid van de vereniging komt tot stand in een intensieve dialoog met alle stakeholders. Dat betekent dat contacten worden onderhouden met de studentenbonden, de organisaties van werkgevers en diverse ministeries, in het bijzonder het ministerie van OCW.

Dossiers

  • Kwaliteitsbeleid
  • Instellingsaccreditatie
  • Pensioenen